„Przyczyną złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji są istotne rozbieżności pomiędzy prezesem a przewodniczącym rady nadzorczej spółki w kluczowych kwestiach, dotyczących głównie funkcjonowania organizacji, realizowanej strategii oraz dalszego kierunku i warunków rozwoju spółki” - czytamy w oświadczeniu Świniarskiego. Na razie nie wiadomo kto go zastąpi na stanowisku prezesa giełdowej spółki. To powinno się jednak wkrótce wyjaśnić: na 17 sierpnia zwołano posiedzenie rady nadzorczej, a w porządku obrad znajduje się m.in. dokonanie zmian w składzie zarządu. Ma być rozpatrywana propozycja powołania na prezesa zarządu nowej osoby, która przekazała radzie nadzorczej zgodę na kandydowanie.

Świniarski został powołany na stanowisko prezesa biotechnologicznej spółki we wrześniu 2021 r. Wcześniej obowiązki prezesa pełnił wiceprezes Biomedu Piotr Fic. Natomiast on objął to stanowisko jesienią 2020 r., kiedy z funkcji prezesa nieoczekiwanie zrezygnował Marcin Piróg. Warto odnotować, że powody jego rezygnacji były bardzo podobne do tych, które wskazał teraz Świniarski. Piróg wskazywał na rozbieżności pomiędzy nim a przewodniczącym rady nadzorczej i innymi przedstawicielami RN w kluczowych kwestiach dotyczących funkcjonowania organizacji, wdrażania i realizacji strategii spółki oraz jej przyszłego rozwoju.

Przewodniczącym rady nadzorczej Biomedu jest Jarosław Błaszczak. W jej skład wchodzą też: Wiktor Napióra, Waldemar Sierocki, Dariusz Kucowicz, Dirk Pamperin oraz Konrad Miterski.