Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdziła Volt Crypto Industry Revolution i Tech ETF, zapewniając inwestorom łatwy dostęp do firm o znacznej ekspozycji na bitcoiny. Fundusz ma na celu śledzenie tak zwanych „Bitcoin Industry Revolution Companies", które są zgodnie ze zgłoszeniem SEC definiowane jako podmioty, które posiadają większość swoich aktywów netto w BTC lub czerpią większość swoich dochodów z wydobycia, pożyczek lub transakcji w bitcoinach. Osiemdziesiąt procent udziałów funduszu zostanie przydzielonych takim firmom, czytamy w prospekcie. Nowy ETF pojawi się na nowojorskiej giełdzie Arca pod symbolem giełdowym BTCR. Amerykańskie organy nadzoru papierów wartościowych od lat zastanawiają się, czy zatwierdzić swój pierwszy Bitcoin ETF. W zeszły piątek SEC ogłosiła, że ??opóźni decyzję w sprawie czterech Bitcoin ETF o 45 dni, przesuwając terminy dotyczące Global X Bitcoin Trust, Valkyrie XBTO Bitcoin Futures Fund, WisdomTree Bitcoin Trust i Kryptoin Bitcoin ETF na 21 listopada, 8, 11 i 24 grudnia.

W przeciwieństwie do innych propozycji fizycznie zabezpieczonego funduszu ETF Bitcoin, nowo zatwierdzony Volt Equity nie śledzi ceny bitcoina ani nie przechowuje aktywów. Poszukuje raczej ekspozycji na firmy, które generują znaczną część swojej działalności dzięki działalności związanej z Bitcoinem. Jako taki, produkt Volt jest na razie najbliższym inwestorom amerykańskim ETF typu pure-play.

Obrady SEC dotyczące Bitcoin ETF zajęły znacznie więcej czasu niż jej odpowiednikowi w Kanadzie, który wydał już zezwolenia na trzy fundusze giełdowe. Według danych Bybt, fundusz Celowy Bitcoin ETF, który został uruchomiony w lutym, zarządza obecnie aktywami o wartości 1,51 miliarda dolarów. ETF Evolve Bitcoin i CI Galaxy Bitcoin ETF zostały uruchomione odpowiednio w lutym i marcu.