Powiew optymizmu

Silniejsze niż na innych rynkach spadki rentowności osłabiły walutę amerykańską, co z kolei wsparło rynki wschodzące.

Publikacja: 20.11.2023 21:00

Grzegorz Zatryb zarządzający Skarbiec TFI

Grzegorz Zatryb zarządzający Skarbiec TFI

Foto: Fot. mat. prasowe

Z perspektywy trzech tygodni, które upłynęły od decyzji Fedu o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie i wyjaśniającego motywy za decyzją tą stojącą komunikatu, krzywe dochodowości na najważniejszych rynkach przesunęły się w dół przy jednoczesnym wzroście negatywnego nachylenia.

Największa skala ruchu dotyczyła USA, gdzie punkty 2- i 10-letnie spadły o odpowiednio 17 i 45 punktów bazowych, a ujemne nachylenie krzywej zmieniło się z -16 pkt baz. na -43 pkt. baz.

W przypadku niemieckiej krzywej dochodowości rentowność w punkcie 10-letnim spadła 17 pkt baz., w Wielkiej Brytanii było to 36 pkt baz., a w Japonii 20 pkt baz. W efekcie listopad jest jak do tej pory świetnym miesiącem dla obligacji.

Wartość szerokich indeksów skarbowych papierów dłużnych wzrosła dla USA i Niemiec odpowiednio 2,6 i 1,6 proc.

Pozytywny rozwój sytuacji na rynkach papierów rządowych był korzystny dla obligacji korporacyjnych. W przypadku papierów w euro indeksy emisji inwestycyjnych i wysokodochodowych wzrosły o ok. 1,6 proc., co oznacza utrzymanie się marż za ryzyko kredytowe na niezmienionym poziomie.

Nieco inaczej wyglądała sytuacja w USA, gdzie zawęziły się spready, przy czym te papierów wysokodochodowych mniej niż inwestycyjnych. Odpowiednie indeksy zyskały ok. 3 i 4,3 proc.

Komentarze
Rośnie apetyt na ryzyko
Materiał Promocyjny
Kwalifikowana pieczęć elektroniczna
Komentarze
Klucz do rynków w 2024 r.
Komentarze
Bitcoin trzyma się mocno
Komentarze
Włochy na skraju „śmieciowego” ratingu
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Komentarze
Niższe ceny na półkach
Komentarze
Dług kusi, banki centralne czekają