Grzegorz Zatryb

Pivot na horyzoncie!

Ostatni komunikat Fedu został przez rynki uznany za tak dobry, jak to możliwe, sygnał, iż bank centralny rozpoczyna wyczekiwany „pivot”.

Adieu jastrzębie

Teza mówiąca, że stopy pozostaną na podwyższonym poziomie, słynne „higher for longer” (wyżej na dłużej), słabnie w oczach.

Powiew optymizmu

Silniejsze niż na innych rynkach spadki rentowności osłabiły walutę amerykańską, co z kolei wsparło rynki wschodzące.

EBC na straży

Rynek dyskontuje to, że EBC będzie się starał utrzymać wiarygodność i nie dopuści do znacznych rozbieżności w tempie wzrostu spreadów kredytowych krajów peryferyjnych.

Zagadka krzywej dochodowości

Ubiegłotygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy potwierdziły, że wejście gospodarki tego kraju w recesję nie nastąpi szybko.

Bolesny powrót normalności

Europejski Bank Centralny nie zaskoczył, podnosząc stopę depozytową o 25 pkt baz. do 4 proc. Zaskoczyły banki Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Wyższe na dłużej

Obecna efektywna stopa Fedu, wynosząca 5,33 proc., będzie spadać zdaniem większości, ale nie oznacza to, iż spadać będą rentowności obligacji.

Bez rewelacji w Jackson Hole

Przez kilka ostatnich tygodni trwała wyprzedaż obligacji na rynkach bazowych, zapoczątkowana na rynku amerykańskim.

Nowa nadzieja

Czerwcowa inflacja okazała się być niższa od oczekiwanej, w związku z czym na rynek powróciły oczekiwania na „pivot” banków centralnych.

Półmetek

Połowa 2023 roku za nami, co tradycyjnie jest dobrym pretekstem do podsumowania, bardzo ogólnego, bo tu mamy miejsce na relacje tygodniowe.