Inflacja HICP (czyli liczona według ujednoliconego koszyka Eurostatu) wyhamowała w strefie euro z 9,2 proc. w grudniu do 8,5 proc. w styczniu. Średnio oczekiwano, że zwolni ona do 9 proc.

To był już trzeci miesiąc z rzędu, w którym inflacja hamowała w Eurolandzie. W dużym stopniu był to skutek niższych cen energii. Ich wzrost, liczony rok do roku, zwolnił z 25,5 proc. w grudniu do 17,2 proc. w styczniu. Jeszcze w październiku wynosił on 41,5 proc. Lekko przyspieszył za to wzrost cen żywności – z 13,8 proc. do 14,1 proc. W przypadku cen usług zwolnił on natomiast z 4,4 proc. do 4,2 proc. Inflacja bazowa, czyli nieuwzględniająca cen paliw, energii oraz żywności, pozostała na poziomie 5,2 proc.