Wielcy zasłużeni dla rozwoju polskich funduszy inwestycyjnych

To pierwsza tego typu publikacja. Redakcja „Parkietu” przygotowała listę osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju branży funduszy inwestycyjnych w Polsce. Czytelnicy mogą głosować na swoich faworytów do końca maja.

Publikacja: 11.05.2023 21:00

Wielcy zasłużeni dla rozwoju polskich funduszy inwestycyjnych

Foto: Adobestock

Zadaniem plebiscytu jest wyróżnienie osób, które najmocniej przyczyniły się do rozwoju krajowych funduszy inwestycyjnych.

Startuje głosowanie

Historia polskiego rynku TFI sięga początków lat 90. Przełomowy dla rynku był jednak rok 1997, w którym zaczęła działać ustawa o funduszach inwestycyjnych. Rozwój rynku funduszy nabrał wtedy dynamiki – jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać kolejne TFI, oferta funduszy bogaciła się, aktywa pod zarządzaniem rosły. W 1997 r. działało już dziesięć TFI, które zarządzały 30 różnymi funduszami inwestycyjnymi. Z czasem pojawiła się potrzeba instytucji, która reprezentowałaby towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Tak powstało Stowarzyszenie Funduszy Inwestycyjnych w Polsce (STFI), którego następczynią jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Dziś polski rynek funduszy to kilkadziesiąt TFI i setki miliardów złotych pod zarządzaniem. To jednak tylko liczby, do których doprowadziła praca setek ludzi. Czas ich wyróżnić, a okazja do tego już niebawem.

Czytaj więcej

Kto zasłużył się dla rozwoju branży TFI w Polsce? Zagłosuj w naszej ankiecie!

W czerwcu odbędzie się kolejne, już XVII Forum Funduszy, czyli coroczne, flagowe wydarzenie IZFiA. Jest to zawsze okazja do spotkań, rozmów, wymiany poglądów, dyskusji o perspektywach rynku. Tym razem hasłem przewodnim konferencji będzie: klient w roli głównej. Tematów do rozmów przy tak zmiennych okolicznościach na rynkach z pewnością tym nie zabraknie. Będzie to o tyle wyjątkowa edycja forum, że organizacja zrzeszająca środowisko funduszy inwestycyjnych będzie obchodzić 25-lecie działalności. To świetna okazja, by podsumować tę bogatą historię, w której nie brakowało momentów doniosłych, ważnych dla polskiego rynku kapitałowego, ale też chwil trudnych. Trzeba jednak przyznać, że polski rynek funduszy jest czymś osobliwym na skalę europejską i z pewnością przyczynił się do rozwoju całego rynku kapitałowego.

Z różnych stron rynku

Z okazji jubileuszowego Forum Funduszy, redakcja „Parkietu” przygotowała listę osób, które najmocniej przyczyniły się do stworzenia oraz rozwoju branży funduszy inwestycyjnych w Polsce. Nie było to łatwe zadanie, a lista ta z pewnością mogłaby być szersza. Ostatecznie postanowiliśmy ograniczyć ją do 25 nazwisk. Prezentujemy sylwetki tych, których zorientowanym w rynku TFI przedstawiać raczej nie trzeba – przez lata kojarzeni byli, bądź wciąż są, z funduszami inwestycyjnymi i bez których rynek ten dziś wyglądałby inaczej. Znajdziemy zarówno prezesów największych TFI, jak i założycieli prywatnych biznesów. Nie zabrakło osób, które promowały rynek funduszy różnego rodzaju działalnością, w tym edukacyjną.

Nasz plebiscyt odbędzie się pod patronatem IZFiA i potrwa do końca maja. Wynik głosowań ogłosimy podczas czerwcowego Forum Funduszy. Ankieta będzie dostępna na parkiet.com. W ramach osobnego głosowania wielkich zasłużonych wskaże sama branża TFI.

Pierwszy garnitur krajowego rynku funduszy inwestycyjnych

fot. mpr

Marcin Adamczyk

Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobistości krajowego rynku funduszy inwestycyjnych. Sprawdził się na stanowiskach kierowniczych, ma też szerokie kompetencje jako zarządzający funduszami. Obecnie pracuje w Goldman Sachs Asset Management w Hadze (dawniej NN Investment Partners) jako szef do spraw rynków wschodzących, do którego powrócił po kilku latach pracy w Polsce.

W NN IP w Hadze pracował także w latach 2013–2017. W Polsce był związany z Grupą PZU – jako prezes TFI PZU, a następnie jako doradca zarządu Grupy. Wcześniej pracował na kilku wyższych stanowiskach kierowniczych.

Michal Ostrowski / Repoimages

Paweł Borys

Kolejna ikona krajowego rynku kapitałowego i zarazem funduszy inwestycyjnych. Borys to doświadczony menedżer stojący od lat na czele Polskiego Funduszu Rozwoju, instytucji wspierającej polskich przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju, ale także działalność i inwestycje większych firm, w tym obecnych na rynku kapitałowym. Funkcja PFR była szczególnie ważna w okresie pandemii koronawirusa. Prezes PFR to także współtwórca pracowniczych planów kapitałowych, czyli systemu, który ma szansę zdecydowanie poprawić położenie przyszłych emerytów, ale także staje się ważnym elementem biznesu krajowych TFI.

Robert Gardzinski

Sebastian Buczek

Połowa 2007 r., światowy rynek finansowy właśnie zaczyna mierzyć się z kryzysem, który na nowo go ukształtuje i na lata odmieni politykę monetarną banków centralnych. W tym momencie Sebastian Buczek uruchamia Quercusa TFI, pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, z ofertą nacelowaną w zamożnych inwestorów. Buczek staje na czele nowego TFI i na dzień dobry musi zmierzyć się z bessą. Jest już jednak w tym czasie doświadczonym menedżerem – wcześniej przez lata pracował w zarządzie ING TFI, w tym jako prezes. Dziś trudno sobie wyobrazić polski rynek funduszy bez Buczka i bez Quercusa TFI.

Exclusive

dr hab. prof. UW Marcin Dyl

To jedna z najważniejszych postaci dla środowiska funduszy inwestycyjnych, o nieocenionych zdolnościach merytorycznych, przez kilkanaście lat (2005–2019) stojący na czele Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Dyl jest związany z rynkiem kapitałowym od początku swojej drogi zawodowej. W roku 1994 rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję wicedyrektora departamentu prawnego, a w latach 2000–2005 jego dyrektora. Uhonorowany tytułem Honorowego Prezesa Izby.

KOMPA A WALDEMAR/FOTORZEPA

Cezary Iwański

Jedna z najdłużej związanych z polskim rynkiem postaci, bo od 1994 r. Iwański ma bogate doświadczenie menedżerskie zdobyte w instytucjach finansowych oraz jako członek rad nadzorczych. W latach 1994–2001 pracował dla CDM Pekao. W 2001 r. został wiceprezesem Pioneer Pekao Investment. Był odpowiedzialny za pion inwestycji. W 2009 r. tworzył TFI KGHM, którym kierował do czerwca 2011 r. W 2012 r. związał się z Grupą BPS. Od 2015 r. był prezesem BPS TFI, natomiast od lutego 2017 r. związany jest z Grupą PZU, gdzie sprawuje nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem.

Robert Gardzinski

Zbigniew Jagiełło

Jagiełło to jeden z najwybitniejszych menedżerów w Polsce, od ponad ćwierćwiecza związany z bankowością i finansami, w tym z rynkiem funduszy inwestycyjnych. Do maja 2021 r., przez 12 lat, kierował PKO Bankiem Polskim, w ramach którego działa największe TFI w Polsce, natomiast wcześniej, przez blisko dziewięć lat, Jagiełło był prezesem Pioneer Pekao TFI. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W drugiej połowie lat 90., m.in. jako wiceprezes, współtworzył PKO/Credit Suisse TFI.

Gardzinski Robert/Fotorzepa

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Jajuga to profesor nauk ekonomicznych, związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest autorem licznych badań naukowych z dziedziny finansów, ekonometrii i statystyki. Opublikował kilkanaście książek i podręczników z tych dziedzin, a także kilkaset innych publikacji naukowych. Jest też m.in. członkiem Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego. Ludziom związanym z rynkiem kapitałowym kojarzy się najbardziej jako prezes CFA Society of Poland, organizacji sprawującej pieczę nad standardami etycznymi i edukacyjnymi w branży inwestycyjnej w Polsce.

Leszek Kasperski

Kasperski od lat kieruje grupą Caspar Asset Management, którą współtworzył w 2009 r., w ramach której działa także TFI. Kasperski jest też przewodniczącym rady nadzorczej F-Trust, platformy pośredniczącej w sprzedaży funduszy. Z rynkiem kapitałowym związany od 1997 r. Pracował dla dwóch największych renomowanych towarzystw funduszy inwestycyjnych i największej wówczas firmy asset management. W BZ WBK AIB TFI oraz BZ WBK AIB Asset Management był członkiem zarządu i nadzorował kluczowe piony: sprzedaży, marketingu oraz obsługi klientów.

Robert Gardziński

Rafał Lis

Jest jednym z najskuteczniejszych zarządzających. Karierę zawodową rozpoczął jako makler giełdowy w Biurze Maklerskim BGŻ. W latach 1994–1995 był odpowiedzialny za uruchomienie pierwszej w Polsce usługi doradztwa inwestycyjnego. W roku 1997 doradzał wicepremierowi oraz ministrowi finansów przy prywatyzacji instytucji finansowych. W latach 2005–2007 pracował dla Legg Mason Investments, jednego z pięciu największych asset managerów na świecie. Obecnie partner zarządzający w Credit Value Investments DM.

Exclusive

Ewa Małyszko

Małyszko jest współautorką projektu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w Polsce. Aktywnie promuje długoterminowe oszczędzanie i edukację finansową oraz nowe technologie w sektorze finansowym. Od grudnia 2011 r. do lutego 2017 r. była prezesem PKO BP Bankowy PTE. Wcześniej zajmowała stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za działalność operacyjną i finanse w KGHM TFI, a w latach 1998–2008 pracowała w SEB TFI, najpierw na stanowisku wiceprezes, a od 2001 r. jako prezes. Obecnie prezes PFR TFI.

Exclusive

Jacek Marcinowski

Do niedawna (od 2011 r.) kierował Santanderem TFI (wcześniej BZ WBK TFI), natomiast obecnie wspiera spółkę wiedzą i doświadczeniem jako przewodniczący jej rady nadzorczej. Z grupą kapitałową Santander Bank Polska (wcześniej BZ WBK) związany od 1995 r. W latach 1997–1999 był członkiem zarządu BZ WBK Asset Management, następnie dyrektorem Banku Zachodniego WBK, odpowiedzialnym za marketing i sprzedaż. Później był prezesem BZ WBK TFI. W styczniu 2002 r. został członkiem zarządu Banku Zachodniego WBK. W latach 2007–2010 nadzorował Biuro Bancassurance, Biuro Rozwoju Placówek Partnerskich oraz Departament Private Banking.

Exclusive

dr hab. prof. UŁ Tomasz Miziołek

Krajowym inwestorom kojarzy się przede wszystkim jako edukator oraz promotor indeksowych i pasywnych funduszy inwestycyjnych, których rzesza zwolenników w Polsce rośnie z roku na rok. Miziołek zajmuje się międzynarodowym rynkiem finansowym, w szczególności instytucjami finansowymi wspólnego inwestowania (funduszami inwestycyjnymi, funduszami ETF) oraz indeksami rynku finansowego. Na co dzień publikuje materiały dotyczące tego typu produktów na swoim portalu. Jest założycielem i redaktorem naczelnym etf.com.pl, poświęconego ETF-om polskim i zagranicznym.

Exclusive

Remigiusz Nawrat

Nawrat w 2012 r. został wiceprezesem PKO TFI nadzorującym działalność inwestycyjną, a od połowy 2021 r. wiceprezesem nadzorującym system zarządzania ryzykiem w towarzystwie. Z polskim rynkiem kapitałowym związał się w 2007 r. W latach 2007–2008 pracował jako analityk akcji w PZU Asset Management, a w 2008 r. przeniósł się do PKO TFI. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w Ministerstwie Finansów. W latach 2001–2003 pracował w Narodowym Banku Polskim, od 2002 r. na stanowisku zastępcy naczelnika wydziału międzynarodowych studiów porównawczych w departamencie zagranicznym. W okresie 2003–2007 był doradcą dyrektora wykonawczego w Banku Światowym w Waszyngtonie.

STAROWIEYSKA MAGDA/FOTORZEPA

Krzysztof Nowak

Od końca lat 90. Nowak jest prezesem i konsultantem w Mercer Polska, jednej z największych w Polsce firm doradczych. Wcześniej pracował w kilku polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w sprawach inwestycji i świadczeń pracowniczych. Jest ekspertem w zakresie ryzyka, świadczeń zdrowotnych i emerytalnych. Wśród prowadzonych lub koordynowanych przez niego projektów znalazły się: doradztwo w zakresie tworzenia zakładowych planów emerytalno-oszczędnościowych dla kilku polskich i międzynarodowych spółek oraz doradztwo i zarządzanie projektami przy tworzeniu trzech pracowniczych funduszy emerytalnych.

Jerzy Dudek

Małgorzata Popielewska

Popielewska przez lata była związana z Union Investment TFI (obecnie Generali Investments TFI) od początku istnienia tej firmy, a we wrześniu 2011 r. weszła do zarządu towarzystwa, przejmując odpowiedzialność za nadzór nad działami finansowym, prawnym, zarządzania ryzykiem, wyceny i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych i portfeli oraz działem administracji. Swoją karierę na rynku kapitałowym rozpoczęła w 1995 r. w wydziale zarządzania portfelem BM Banku BGŻ. W 1998 r. przeszła do Korona TFI, które następnie przekształciło się w Union Investment TFI. Obecnie w Q Securities.

Exclusive

Katarzyna Przewalska

Od ponad 20 lat zajmuje się regulacjami w zakresie rynku finansowego. Obecnie jest dyrektorką Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, zajmującego się regulacją poszczególnych sektorów rynku finansowego oraz podejmowaniem działań na rzecz utrzymania stabilności finansowej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Robert Gardzinski

Wiesław RozłuckI

Jedna z kluczowych postaci polskiego rynku kapitałowego. Współtwórca i wieloletni prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pełnił też funkcję doradcy ministra finansów oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, członka Komisji Papierów Wartościowych i przewodniczącego rad nadzorczych GPW i KDPW. Członek rad nadzorczych kilku spółek, w tym giełdowych. Doradca banku Rothschild i prezes zarządu Polskiego Instytutu Dyrektorów. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH (SGPiS), doktor geografii ekonomicznej oraz stypendysta British Council w London School of Economics.

Lukasz Krol www.lukaszkrol.com

Jarosław Skorulski

Obecny prezes BNP Paribas TFI, od początku kariery na rynku kapitałowym. W latach 1998–2002 zasiadał w zarządach: Pioneer PTE i Pekao Pioneer PTE, a w latach 2003–2007 pełnił funkcję członka zarządu Pocztylion Arka PTE. Od grudnia 2007 r. do lipca 2015 r. prezes TFI Allianz Polska. W latach 1990–1993 był odpowiedzialny za utworzenie, a następnie kierowanie BM w Polskim Banku Rozwoju. Od kwietnia 1993 r. współpracował z Pioneer Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, najpierw jako analityk finansowy, a w latach 1996–1998 był zarządzającym Pioneer Pierwszym Polskim Funduszem Powierniczym i dyrektorem zarządzający w obszarze inwestycji kapitałowych.

Michal Ostrowski

Jacek Socha

Jedna z legend rynku kapitałowego. W latach 2004–2005 był ministrem Skarbu Państwa. Wcześniej, w latach 1994–2004, przewodniczył Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, był także członkiem Komisji Nadzoru Bankowego oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Partner w dziale usług doradczych PwC i wiceprezes firmy w Polsce do 2021 r.

Tomasz Wilczkiewicz

Tomasz Tarczyński

Prezes Opoki TFI, jednego z ostatnich bastionów zamkniętych funduszy inwestycyjnych w Polsce. Karierę zaczynał w Domu Maklerskim Penetrator (obecnie Dom Maklerski Trigon), kolejno jako: asystent doradcy prezesa, makler papierów wartościowych, analityk i doradca inwestycyjny. Pełnił funkcję doradcy inwestycyjnego w AIG Asset Management (Polska), zarządzał aktywami w DWS Polska TFI, prowadził własne projekty w branży obrotu wierzytelnościami. Od 2007 roku odpowiada za strategię Opoki TFI.

Exclusive

Jarosław Wikaliński

W ramach Ipopemy TFI, specjalizującej się w FIZ-ach, zgromadził kilkadziesiąt miliardów złotych pod zarządzaniem. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w IDM PBI, następnie kontynuował pracę w BRE Banku, PZU Życie i PZU Asset Management (2002–2006), gdzie odpowiadał za jeden z największych na polskim rynku kapitałowym portfeli spółek publicznych oraz największy na polskim rynku portfel instrumentów dłużnych. Od 2007 r. pełni funkcję prezesa Ipopemy TFI, a w okresie 2011–2015 był również prezesem Ipopemy Asset Management.

Exclusive

Zbigniew Wójtowicz

Wójtowicz od 2012 r. kieruje Investors TFI, jednym z największych niezależnych TFI. Od 2002 r. związany zawodowo z rynkiem kapitałowym. Karierę rozpoczął w Millennium Domu Maklerskim, gdzie zarządzał funduszami i portfelami klientów prywatnych. Od 2004 r. kontynuował karierę w DWS Polska TFI, początkowo jako zarządzający funduszami, a od 2008 r. jako wiceprezes zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Internationales Hochschulinstitut w Zittau (Niemcy).

Borys Skrzynski

Grzegorz Zalewski

Zalewski to jeden z największych promotorów edukacji na krajowym rynku kapitałowym. Na rynkach finansowych obecny od 1993 r. Pracował jako analityk, a później jako szef działu analiz w Gazecie Giełdy „Parkiet”. Założył i przez dziesięć lat (2001–2010) prowadził portal futures.pl, poświęcony rynkom terminowym. Założyciel Wydawnictwa Linia. Od 2006 r. ekspert Domu Maklerskiego BOŚ.

fot. mpr

Artur Zapała

Doświadczony prawnik. Od kwietnia 2019 r. jest przedstawicielem regionu CEE w grupie konsultacyjnej przy Komitecie Stałym ESMA (European Securities and Markets Authority) ds. funduszy inwestycyjnych (IMSC). Doświadczenie zdobywał w pracy zarówno w administracji państwowej (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, poprzednik KNF), jak i w międzynarodowej kancelarii prawnej. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, obsłudze firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w transakcjach typu M&A, sekurytyzacji i nabywaniu portfeli wierzytelności.

Exclusive

Piotr Żochowski

Przez ponad dziesięć lat kierował największym na rynku kapitałowym PKO TFI. Angażował się także w prace IZFiA. W latach 1999–2010 pracował w Pioneer Pekao TFI. Karierę w finansach rozpoczął w 1996 r. w Arthur Andersen Audit, gdzie uczestniczył w audytach oraz przeglądach due diligence spółek notowanych na GPW i firm zagranicznych z wielu branż.

Fundusze inwestycyjne
Fundusz globalnych nieruchomości od dziś na GPW
Fundusze inwestycyjne
Była moda na zagranicę, będzie moda na Polskę
Fundusze inwestycyjne
Michał Szymański: W tym stanie rynek akcji będzie dalej tkwił w marazmie
Fundusze inwestycyjne
WSA oddalił skargę Altusa, ale spółka nie składa broni
Fundusze inwestycyjne
Przedsmak REIT-ów, czyli debiut nieruchomościowego FIZ-u
Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne zakończyły kwartał z hukiem