Tag: Fundusze inwestycyjne

Klienci powoli zaczynają pukać do funduszy inwestycyjnych

Po wielu trudnych miesiącach nastawienie inwestorów do oferty TFI poprawiło się. W sierpniu przewaga odpływów w towarzystwach była bardzo niewielka.

Prezes AgioFunds TFI: Ubijanie dna bessy może trwać długo

Na warszawskiej giełdzie jest już bardzo tanio, ale na razie trudno oczekiwać, aby na rynek akcji zaczęły napływać pieniądze, które podbiłyby ceny – mówi Mariusz Jagodziński, prezes AgioFunds TFI.

Czy bessa dotrwa do pierwszej rocznicy?

Już niedługo – 11 października – przypadnie pierwsza rocznica potężnej bessy na polskim rynku akcji.

Na GPW jesteśmy w środku albo tuż przed apogeum marazmu

Cała polska giełda jest wyceniana tanio bądź bardzo tanio. To świetny układ dla zarządzającego, który będzie miał do dyspozycji świeżą gotówkę – zapewnia Konrad Łapiński, zarządzający funduszem Total FIZ.

Pracownicze plany kapitałowe rosną, ale na bocianich nogach

Nowe fundusze emerytalne, w których oszczędza już 2,44 mln osób, z trudem powiększają aktywa pod zarządzaniem – głównie dzięki wpłatom na konta. Przez zniżki akcji i obligacji praktycznie żaden nie uniknął strat od początku roku.

Fundusze złota jedną z najgorszych inwestycji w tym roku

Średni wynik funduszy metali szlachetnych w tym roku to około 18,5-proc. strata. To efekt trwającego cyklu podwyżek stóp procentowych w USA i przeceny obligacji. Gorzej od inwestycji w złoto wypadają tylko akcje polskie oraz europejskich rynków wschodzących.

IZFiA chce nowych zasad rozliczania opłat wobec nadzoru

Wypracowanie nowego mechanizmu liczenia opłat na pokrycie kosztów nadzoru i równomiernego uwzględnienia w nim wszystkich podmiotów podlegających nadzorowi KNF staje się kwestią coraz bardziej palącą – ocenia Izba w stanowisku dotyczącym projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów.

Nastawienie klientów TFI do funduszy dłużnych zmieniło się w sierpniu

Portfele inwestujących w obligacje skarbowych zostały mocno poobijane w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Odpływy z funduszy wyhamowały w sierpniu. Zmiana nastawienia klientów

Od dłuższego czasu saldo sprzedaży funduszy było ujemne i liczone w miliardach złotych. Sierpień przyniósł sporą zmianę w nastawieniu klientów do oferty TFI – wiele z nich kończyło zeszły miesiąc ze sporym zastrzykiem świeżej gotówki.

Trudna końcówka kwartału, wysokie umorzenia

Czerwiec na europejskim rynku funduszy był trudny. Umorzenia objęły wszystkie główne grupy funduszy inwestycyjnych, a suma umorzeń była najwyższa od wiosny 2020 r.