Rockbridge TFI zdecydowało o zamknięciu funduszu polskich spółek nowych technologii. Rockbridge Gier i Innowacji powstał w sierpniu 2020 r. po przekształceniu z Rockbridge Dywidendowego. Był to pierwszy na polskim rynku fundusz skierowany przede wszystkim na producentów i wydawców gier, ale inwestował też m.in. w firmy biotechnologiczne. Rok 2020 był bardzo udany dla Rockbridge Gier i Innowacji, podobnie jak dla innych portfeli firm nowych technologii. Fundusz wypracował wówczas ponad 69-proc. stopę zwrotu. Kolejne dwa lata zamknął ze stratą odpowiednio prawie 16 proc. i ponad 27 proc. Funduszem początkowo zarządzał Paweł Sugalski, ekspert branży gier, jednak nieco ponad rok temu odszedł on z Rockbridge TFI i uruchomił własny fundusz. Aktywa Rockbridge Gier i Innowacji wchłonie fundusz akcji zagranicznych – Rockbridge Growth Leaders.

Tymczasem TFI Allianz Polska robi porządki po zeszłorocznym przejęciu Avivy TFI. Jak podano, w ramach Allianz Duo FIO (dawne fundusze Avivy) dojdzie Allianz Globalnych Akcji. Przejmie aktywa Allianz Europejskich Akcji. Oba produkty nie należą do rynkowych kolosów – w wyniku połączenia portfel będzie wart około 54 mln zł (wg danych na koniec lutego). Jeśli chodzi o stopy zwrotu, w średnim i dłuższym okresie oba fundusze należą raczej do średniej półki. Efekty zmian uczestnicy powinni zobaczyć w połowie kwietnia.

Tymczasem BNPP Stabilnego Wzrostu zamienił się w BNPP Globalny Stra­tegii Dłużnych ESG. W nowej odsłonie portfel będzie działał jako fundusz funduszy, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, społecznej odpowie­dzialności oraz ładu korporacyjnego w działalności firm. paan