„Szacujemy, że zakupy z PPK przewyższyły już odpływy z pozostałych kategorii funduszy i łącznie TFI kupiły w sierpniu akcje na GPW za około 85 mln zł, czyli najwięcej od grudnia 2021 r.” – wyliczyli analitycy Trigona DM. Z ich obliczeń wynika, że do funduszy PPK, zarządzanych przez TFI, wpłynęło w sierpniu 341 mln zł, natomiast na całym rynku PPK mogło to być około 400 mln zł.

Dla samych TFI poprzedni miesiąc był najlepszym od września zeszłego roku. „Chociaż nadal wystąpiły niewielkie odpływy, są one niczym w porównaniu ze średnio 3 mld zł umorzeń netto w ostatnich 10 miesiącach. Odpływy zmniejszyły się w porównaniu z lipcem w każdej kategorii funduszy powiązanych z rynkiem akcji” – komentuje Trigon DM.

Czytaj więcej

Pracownicze plany kapitałowe rosną, ale na bocianich nogach

Z zestawienia analityków wynika, że w ramach funduszy akcji najwięcej kapitału w sierpniu przyciągnęły Skarbiec, PZU oraz AgioFunds. W sierpniu znacznie lepiej wyglądała też sytuacja funduszy dłużnych. Co ciekawe, liczebnie przeważały już TFI z napływami, ale odpływy z kilku towarzystw, przekraczające 100 mln zł (Allianz, Quercus, Noble, Generali), zaważyły na ujemnym wyniku całej branży. Pozytywnie wyróżniły się NN IP oraz PZU. Jak dotąd jedynym miesiącem w tym roku, w którym fundusze inwestycyjne kupiły więcej akcji na GPW, niż sprzedały, był kwiecień, jednak przewaga popytu sięgała wtedy według Trigona DM 34 mln zł. Najgorszym miesiącem był z kolei luty, gdy podaż przewyższyła popyt o 553 mld zł. Kiepski był także pierwszy miesiąc tego roku, kiedy TFI pozbyły się polskich akcji za 281 mln zł netto. Do lipca przewaga sprzedanych akcji przez TFI sięgała 1,1 mld zł.

Saldo sprzedaży funduszy od początku roku sięga 21,3 mld zł pod kreską. Jedynie w lipcu TFI zanotowały wzrost aktywów pod zarządzaniem. paan