KNF ukarała Eques Investment "za naruszenie przez Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (...) w związku przekroczeniem ograniczenia inwestycyjnego wynikającego z przepisu prawa w okresie od IV kwartału 2013 r. do IV kwartału 2015 r" - czytamy w komunikacie KNF.

W przypadku Provide TFI kara wiąże się z naruszeniem: art. 65 ust. 3a ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez pozostawanie jedynym uczestnikiem Provide Wind FIN AN dłużej niż przez okres 6 miesięcy oraz art. 246 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez brak podjęcia czynności w zakresie likwidacji Provide Wind FIZ AN, w związku z upływem sześciomiesięcznego okresu, przez który TFI pozostawało jedynym uczestnikiem tego funduszu.