Apator po konferencji. Spółka stawia na wzrost rentowności

Grupa chce wykorzystać potencjał swoich dwóch najbardziej perspektywicznych segmentów, które będą jej motorem wzrostu w najbliższych latach.

Publikacja: 10.06.2024 16:53

Maciej Wyczesany, prezes Grupy Apator

Maciej Wyczesany, prezes Grupy Apator

Foto: Fot. łukasz Piecyk/materiały prasowe

Zaktualizowana strategia Grupy Apator zakłada dalszy wzrost przychodów w najbliższych latach. Dużo większe efekty są spodziewane na polu poprawy rentowności. – Zdajemy sobie sprawę, że nasza strategia jest ambitna, ale jesteśmy przekonani, że jest możliwa do realizacji – podkreśla Maciej Wyczesany, prezes Apatora.

Dwa motory wzrostu

Zarząd producenta urządzeń pomiarowych w perspektywie do 2028 roku celuje w osiągnięcie średniorocznej dynamiki wzrostu przychodów w przedziale 8–10 proc. – Biorąc po uwagę zakładaną dynamikę wzrostu, celujemy w poziom 1,65–1,8 mld zł przychodów w 2028 r. Głównym motorem wzrostu będą segmenty energii elektrycznej oraz wody i ciepła. W segmencie gazu nie przewidujemy znaczącego wzrostu, zakładamy stabilizację jego przychodów na poziomie niewiele tylko wyższym niż w 2023 r. – wyjaśnia prezes. Zarząd liczy, że zwiększy się znaczenie segmentu energii elektrycznej w przychodach grypy do ponad 50 proc. w wyniku zakładanego wzrostu jego przychodów do 830–915 mln zł w 2028 r. Nieco wolniejsze tempo wzrostu segmentu wody i ciepła powinno przełożyć się na z kolei osiągnięcie 565–615 mln zł obrotów.

Grupa celuje także w zwiększenie rentowności EBITDA od 5 do 6 pkt proc. w stosunku do 10-proc. marży osiągniętej w 2023 r. To oznacza wzrost EBITDA w pięcioletniej perspektywie ze 114 mln zł do 250–290 mln zł. – Jest to dość ambitny cel, patrząc na kształtowanie się wyników w ostatnich latach. Chcemy go osiągnąć nie tylko przez poprawę efektywności operacyjnej we wszystkich segmentach, ale także poprzez integrację i komercjalizację rozwiązań produktowych, które powinny zapewnić wyższą rentowność. Do tego dochodzi także integracja organizacyjna grupy i wykorzystanie synergii, co powinno przynieść spore oszczędności – zapewnia szef Apatora. Nie kryje jednak, że cel związany z poprawą rentowności jest obarczony większą niepewnością. – W przypadku zakładanej rentowności nie jesteśmy wstanie uwzględnić wszystkich rodzajów ryzyka, gdyż nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Głównym zagrożeniem jest czas jej realizacji, ponieważ tempo, które sobie narzuciliśmy, jest dość duże – wskazuje Wyczesany.

Czytaj więcej

Apator wyznaczył sobie nowe cele finansowe do 2028 roku

Grupa musi także stawić czoła chińskiej konkurencji, która coraz mocniej rozpycha się na europejskich rynkach. Apator upatruje swojej szansy w oferowaniu bardziej zaawansowanych produktów i nie zamierza walczyć o klienta wyłącznie ceną. – W Europie coraz większe znaczenie ma kwestia bezpieczeństwa łańcucha dostaw, co stawia nas w korzystniejszym położeniu niż azjatyckich dostawców – zauważa prezes.

W strategii nie uwzględniono potencjalnych przejęć. Wzrost w głównej mierze będzie opierać się na rozwoju organicznym, wynikającym z planowanych inicjatyw strategicznych, zarząd nie wyklucza jednak przejęć w celu uzupełnienia kompetencji i wykorzystania szans rynkowych. – Rozpatrujemy różne możliwości połączenia sił na rynku w kilku obszarach i nie wykluczamy przejęć, ale nie opieramy na nich strategii. Bardziej będą stanowiły uzupełnienie oferty produktowej grupy – podkreśla szef Apatora.

W planach inwestycje i dywidenda

Wysokość nakładów inwestycyjnych zaplanowano na poziomie 5–7 proc. przychodów grupy. W pierwszej fazie realizacji strategii (lata 2024–2026) będzie to bliżej poziomu 7 proc., by w kolejnych latach zejść do tego niższego poziomu – wyjaśnia prezes. Istotna część środków będzie przeznaczona na rozwój nowych technologii i produktów oraz inwestycje w utrzymanie nowoczesnego potencjału produkcyjnego.

Apator chce pozostać spółką dywidendową. Strategia przewiduje wypłatę dywidendy w wysokości nie wyższej niż 75 proc. zysku netto spółki Apator wypracowanego za poprzedni rok obrotowy z uwzględnieniem perspektyw rozwoju, aktualnej oraz przyszłej sytuacji finansowej Grupy Apator, uwarunkowań otoczenia rynkowego oraz planów inwestycyjnych. – Podtrzymujemy naszą deklarację pozostania spółką dywidendową. Nadal chcemy regularnie wypłacać dywidendę, której wysokość będzie uzależniona od naszych potrzeb inwestycyjnych i otoczenia makroekonomicznego – wyjaśnia szef Apatora.

Firmy
Inwestor w Rafako?
Materiał Promocyjny
Transakcje M&A - ryzyka, trendy, praktyka
Firmy
Jak powinny wyglądać dobre relacje inwestorskie
Firmy
Właściciel TVN i nowy plan dla streamingu
Firmy
Dyrektywa rozbije szklany sufit na giełdzie. Będzie kadrowa rewolucja
Firmy
Nieoczekiwany powrót do Rafako. Nowy - stary prezes ma pomóc znaleźć inwestora
Firmy
GPW zastanawia się, jak kontynuować logistyczny projekt