Apator wyznaczył sobie nowe cele finansowe do 2028 roku

Grupa Apator przedstawiła zaktualizowaną strategię rozwoju zwierającą cele na najbliższe pięć lat.

Publikacja: 10.06.2024 12:25

Apator wyznaczył sobie nowe cele finansowe do 2028 roku

Foto: materiały prasowe

Celem zarządu producenta urządzeń pomiarowych w perspektywie do 2028 roku jest osiągnięcie średniorocznej dynamiki wzrostu przychodów w przedziale 8-10 proc oraz zwiększenie rentowności EBITDA od 5 do 6 pkt proc. w stosunku do 2023 roku. Jednocześnie wskaźnik dług netto do EBITDA ma pozostać na poziomie poniżej 2x.

Strategia ma przebiegać dwuetapowo. W pierwszym etapie (okres ok. 2 lat) grupa skoncentruje się na wypracowaniu rozwiązań grupowych oraz realizacji inicjatyw organizacyjnych. Ich rezultaty mają być widoczne w drugim etapie strategii (lata 2026-28) w postaci realizacji zdefiniowanych celów finansowych.

Strategia w głównej mierze będzie opierać się na wzroście organicznym, wynikającym z planowanych inicjatyw strategicznych, zarząd nie wyklucza przejęć w celu uzupełnienia kompetencji i wykorzystania szans rynkowych.

Wzrost dzięki dwóch najbardziej perspektywicznym segmentom

Według założeń zarządu motorem wzrostu przychodów grupy będą segmenty energii elektrycznej oraz wody i ciepła, gdzie - obok rozwoju obecnych produktów - grupa planuje wdrożyć nowe zintegrowane rozwiązania m. in. w obszarze zarządzania mediami i wodą oraz OZE. - Grupa skoncentruje się na wdrożeniu nowych modeli biznesowych opartych o nowoczesne systemy i usługi technologiczne (XaaS - wszystko jako usługa, DaaS - dane jako usługa) oraz dostarczaniu zaawansowanej analityki w zakresie efektywnego zarządzania danymi pomiarowymi i infrastrukturą. Grupa chce zaoferować wartość dla klientów w postaci kompleksowej obsługi potrzeb związanych z transformacją energetyczną, optymalizacją zużycia mediów energetycznych i wody, rozliczaniem i realizacją celów klimatycznych – wyjaśnia Apator w komunikacie.

Zakładana poprawa rentowności ma wynikać z inicjatyw organizacyjnych m.in: konsolidacji procesów zakupowych, podniesienia wydajności operacyjnej, specjalizacji produkcyjnej oraz standaryzacji procesów administracyjnych do centrów usług wspólnych.

Nakłady inwestycyjne grupy będą utrzymane na poziomie 5-7 proc. przychodów grupy, a istotna część środków inwestycyjnych będzie przeznaczona na rozwój nowych technologii i produktów oraz inwestycje w utrzymanie nowoczesnego potencjału produkcyjnego.

Dywidenda zostaje

Strategia przewiduje w strategii wypłatę dywidendy w wysokości nie wyższej niż 75 proc. zysku netto spółki Apator wypracowanego za poprzedni rok obrotowy, z uwzględnieniem perspektyw rozwoju, aktualnej oraz przyszłej sytuacji finansowej Grupy Apator, uwarunkowań otoczenia rynkowego oraz planów inwestycyjnych. Zarząd przewiduje możliwość wypłaty zaliczek na poczet dywidendy.

Plany Apatora zostały pozytywnie przyjęte przez rynek. Podczas poniedziałkowej sesji akcje spółki zwyżkowały o ponad 2 proc. mimo przewagi negatywnych nastrojów na krajowym rynku akcji.

Energetyka
Niepewna budowa elektrowni atomowej Zygmunta Solorza z Koreańczykami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży
Energetyka
Energa nie wyjdzie z giełdy. Wycofała wniosek
Energetyka
Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes NFOŚiGW: Miliardy z praw do emisji CO2 na transformację energetyczną
Energetyka
Koreański projekt atomowy w Polsce, mimo że „prywatny”, liczy na rządowe gwarancje
Energetyka
Gazowe giganty PGE będą gotowe w lecie. Spółka zdradza datę
Energetyka
Mikroinstalacje dają coraz mniej zarobić. Czas na duże farmy słoneczne