LUG obniża koszty i wdraża strategię

Spółka z branży oświetleniowej chce zwiększyć przychody z zagranicznych rynków i poprawić rentowność. Wysokie koszty utrzymają się?

Publikacja: 17.04.2023 21:00

Ryszard Wtorkowski, prezes LUG. Fot. mat. prasowe

Ryszard Wtorkowski, prezes LUG. Fot. mat. prasowe

Foto: Exclusive

Producent systemów oświetlenia opublikował niedawno strategię dotyczącą rozwoju do 2026 r. Zgodnie z przedstawionymi danymi, w 2026 r. aż 75 proc. przychodów pochodzić ma z rynków zagranicznych. Co więcej, rentowność netto wynieść ma 7 proc.

– W komunikacji wewnętrznej będziemy posługiwać się oczywiście wskaźnikami będącymi miarą realizacji poszczególnych inicjatyw strategicznych, których nie ogłaszamy publicznie, ponieważ są elementem naszego know-how. Od wielu lat nie posługujemy się prognozami – zarówno w odniesieniu do przychodów czy EBITDA. Mogę jednak potwierdzić, że w przypadku obu tych poziomów chcemy realizować trend rosnący – komentuje dla „Parkietu” Ryszard Wtorkowski, prezes LUG.

Ubiegły rok spółka zakończyła wypracowując 238,5 mln zł przychodów, o 17 proc. więcej niż w poprzednim roku. Zysk brutto podskoczył o 13,7 proc. do 88,2 mln zł. Zysk netto stopniał natomiast o 29,7 proc. do 3,1 mln zł. – Na wynik netto za 2022 r. negatywnie wpłynęły koszty finansowe, które „zjadły” lwią część zysku. W minionym roku mieliśmy do czynienia z historycznie wysokimi poziomami stóp procentowych. Przełożyło się to na ponaddwukrotny wzrost naszych kosztów finansowych – uzupełnia Wtorkowski.

Wysoko utrzymują się także koszty transportu czy komponentów. Wydaje się, że choć pierwsze miesiące 2023 r. przyniosły stabilizację, to nikt nie spodziewa się ich powrotu do poziomów sprzed pandemii. – Obserwujemy pewną stabilizację, a nawet pojedyncze spadki w zakresie cen komponentów czy kosztów transportu, ale ceny nigdy nie powrócą już do poziomów sprzed pandemii czy wybuchu wojny w Ukrainie. Rozwiązaniem są negocjacje warunków z dostawcami oraz elastyczny dobór środków transportu. Ponadto sami wdrożyliśmy w 2022 r. i na początku 2023 r. podwyżki cen naszych produktów – mówi prezes LUG.

Mimo rosnących kosztów, popyt na ofertę LUG wydaje się utrzymywać. Potwierdza to m.in. kontrakt na dostawę systemów oświetlenia w Warszawie opiewający na minimalnie 39,4 mln zł. – Zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego modernizacją oświetlenia, która może zapewnić im kluczowe oszczędności kosztów energii elektrycznej, jest wysokie. W I kwartale 2023 r. warto wspomnieć o umowie na realizację II etapu modernizacji oświetlenia w Warszawie oraz w Holandii – zauważa prezes.

W dwóch poprzednich latach firma nie wypłacała dywidendy. Na razie nie wiadomo, czy w tym roku coś się zmieni. – Inwestorzy, którzy śledzą naszą spółkę od dłuższego czasu wiedzą, że nie udzielam odpowiedzi na pytanie o dywidendę przed pojawieniem się oficjalnej rekomendacji zarządu. Mamy na decyzję jeszcze kilka tygodni i nie zamierzam spekulować wcześniej. Chcemy ocenić sytuację dotyczącą kosztów po zamknięciu I kwartału oraz zweryfikować oczekiwaną stabilizację warunków otoczenia i wówczas podejmiemy decyzję – podsumowuje Wtorkowski.

Firmy
KNF zaakceptował nominacje trzech prezesów spółek skarbu państwa
Firmy
Olbrzymia awaria komputerów z Windowsem. Nie działają banki, lotniska, służby ratunkowe
Firmy
PZU, BOŚ i BGK mają zgody KNF na nowych prezesów
Firmy
Ruszyła druga wojna o „pocztomaty”. Poczta Polska liczy na zwrot akcji
Firmy
Rynek IPO w Europie odżywa. Warszawa czeka na Żabkę
Firmy
Wezwania w Polsce. Przejmujący nie są hojni