iFirma, która oferuje programy usprawniające księgowość, w pierwszych trzech miesiącach roku poprawiła swoje wyniki względem 2021 r. m.in. dzięki znaczącemu wzrostowi liczby klientów.

„Przychody zostały wypracowane przede wszystkim przez usługi księgowości internetowej, biura rachunkowego i program do faktur. Ich udział w całkowitych przychodach wyniósł 92 proc. Za wzrost przychodów odpowiada przede wszystkim podwyżka cen usług obowiązująca od maja 2021 r., jak również 30-proc. wzrost liczby klientów" – stwierdził zarząd iFirmy.

Spółka wypracowała w I kw. niespełna 10 mln zł przychodów, o 47 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Zysk netto poszybował w górę o ponad 184 proc., do niemal 2 mln zł. Od maja ubiegłego roku usługi księgowości internetowej podrożały o 20 proc., a biura rachunkowego nawet o 30 proc.

Jednocześnie spółka nie ustrzegła się jednak wzrostu kosztów, przede wszystkim reklamy. Dostrzegalna jest też nakręcająca się spirala cenowo-płacowa. „Najwięcej procentowo wzrosły koszty reklamy (o 101 proc.), koszty wynagrodzeń i związane z nimi ubezpieczenia społeczne. Powodem wzrostu kosztów wynagrodzeń jest zwiększenie zatrudnienia oraz ogólny wzrost płac, na który główny wpływ miała inflacja" – dodał zarząd.

Przez ostatni rok cena akcji iFirmy wzrosła o 138 proc., do 22,4 zł. Sporych szans na dalszy rozwój spółka upatruje w usłudze Firmbee, która pomaga w zarządzaniu firmą i zadebiutowała już na rynku.