Wsparcie rozwoju firm, ich produktywności i ekspansji zagranicznej, działalność Polskiego Funduszu Rozwoju oraz utworzenie powszechnego systemu dobrowolnych, III-filarowych pracowniczych programów emerytalnych w sektorze przedsiębiorstw, tzw. Pracowniczych Planów Kapitałowych, stanowią główne elementy zmian systemowych, wchodzących w ramach rządowego Programu Budowy Kapitału. Celem konferencji jest przybliżenie zmian w systemie zabezpieczenia emerytalnego. Reforma dotyczyć będzie wielu przedsiębiorców oraz zatrudnianych przez nich pracowników. W związku z tym niezwykle ważne jest upowszechnianie rzetelnych informacji na temat potencjalnych skutków planowanych zmian, a także właściwe przygotowanie pracodawców do nowych obowiązków.

Konferencja ma służyć również analizom oraz debatom nad innowacyjnymi rozwiązaniami finansowymi dla przedsiębiorców. Do dyskusji zaproszono reprezentantów administracji państwowej, instytucji finansowych, przemysłu, nauki, przedsiębiorców i pracodawców (w tym sektora MSP), partnerów społecznych oraz organizacje pozarządowe.

„Parkiet" jest patronem medialnym wydarzenia.