Certyfikaty ESG i zrównoważonego rozwoju na rynku finansowym

Pomimo krytyki ESG zielona transformacja gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej jest nieunikniona.

Publikacja: 25.06.2024 06:00

Certyfikaty ESG i zrównoważonego rozwoju na rynku finansowym

Foto: materiały prasowe

W związku z kluczową rolą sektora finansowego w jej przeprowadzeniu profesjonaliści na rynku powinni edukować się w zakresie integracji ESG i zrównoważonego rozwoju z procesem inwestycyjnym.

Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój sektora zielonych finansów, co znalazło odzwierciedlenie w statystykach ONZ – w latach 2006–2023 liczba sygnatariuszy porozumienia Principles of Responsible Investment wzrosła do 5400, a całkowita wartość funduszy zarządzanych przez te organizacje przekroczyła 120 bln USD. W szczególności od czasu pandemii można było zaobserwować znaczny wzrost popularności terminu ESG, a w związku z perspektywami przyjęcia przez UE dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) rynek zgłaszał pokaźne zapotrzebowanie na analityków ESG.

Obecnie koncepcja ESG staje się jednak przedmiotem rosnącej krytyki w związku z brakiem jednolitych standardów oraz dużym polem do stosowania greenwashingu przez przedsiębiorstwa. Znaczna subiektywność analiz przejawia się również w postaci niskiej korelacji pomiędzy wartością indeksów ESG, wynoszącą 0,61, w porównaniu z 0,96 dla klasycznych ocen kredytowych.

Niemniej swoiste pęknięcie bańki wokół ESG może stać się pretekstem do – nomen omen – bardziej zrównoważonego rozwoju sektora zielonych finansów. Unijne dyrektywy dotyczące raportowania pozafinansowego oraz plany dekarbonizacji do 2050 r. są już bowiem nieodwracalnym faktem, wymuszając doszkalanie się profesjonalistów na rynku finansowym. Pomocą w edukacyjnej misji służą znane organizacje, takie jak CFA Institute, GARP czy EFFAS, które od kilku lat oferują programy certyfikujące wiedzę w zakresie ESG i sustainability.

CFA Institute oferuje aż trzy „poziomy wtajemniczenia” w postaci kursu „Climate Finance”, certyfikatu CFA Institute Certificate in ESG Investing oraz certyfikatu Climate Risk, Valuation, and Investing Certificate. Ich obszar zainteresowań pozostaje porównywalny – oscylując wokół inwestowania społecznie odpowiedzialnego, integracji ESG do procesu inwestycyjnego oraz wyceny zielonych finansów i ryzyka klimatycznego – jednak znacznie różnią się pod względem ceny (odpowiednio: 339 USD, 865 USD i 1590 USD) oraz wymaganego nakładu nauki (odpowiednio: 8–12 godz., 100–130 godz. i 100 godz.). Obecnie najpopularniejszym z nich jest Certificate in ESG Investing, który zdawało już ponad 50 000 kandydatów z całego świata (zdawalność sięga 70 proc.). Climate Risk, Valuation, and Investing Certificate ma z kolei stać się odpowiedzią CFA Institute na wspomnianą wcześniej krytykę ESG, poprzez skupienie się na praktycznych aspektach związanych z wyceną zielonych finansów i ryzyka klimatycznego. W tej chwili jest to jednak jeszcze bardzo młoda certyfikacja, a jej cena ogranicza potencjalną pulę kandydatów niemal wyłącznie do osób delegowanych przez zatrudniające ich firmy – co ogranicza dostępność informacji na jej temat. Atutem programu jest za to system zapisów podzielony na „kohorty”, co w zamyśle ma sprzyjać integracji między kursantami oraz oferować liczne okazje do networkingu.

Certyfikat Sustainability and Climate Risk (SCR) oferowany przez GARP kładzie nacisk na analizę ryzyka klimatycznego ze szczególnym uwzględnieniem scenariuszy dekarbonizacji i ich wpływu na działalność przedsiębiorstw, co sprawia, że poruszany materiał jest ciekawy i istotny nie tylko dla profesjonalistów w sektorze finansów, ale także w wielu innych branżach podatnych na zmiany klimatyczne. Koszt 825 USD jest dość adekwatny do oferowanej zawartości, której przyswojenie zajmuje 100–150 godz. nauki. Do tej pory egzamin zdawało prawie 10 000 kandydatów – jego zdawalność jest jednak niższa niż w przypadku certyfikatów CFA i oscyluje w okolicach 50–55 proc.

Wreszcie warto wspomnieć o europejskim EFFAS, który oferuje kurs ESG Essentials oraz certyfikat Certified ESG Analyst (CESGA). Podobnie jak w przypadku oferty CFA Institute, dotyczą one podobnej tematyki – teorii ESG i zrównoważonego rozwoju, integracji ESG do procesu inwestycyjnego oraz europejskich regulacji – jednak różnią się ceną (odpowiednio 510 EUR i 1500 EUR) oraz wymaganym nakładem nauki (odpowiednio 8–12 godz. i 100–120 godz.). Do egzaminu CESGA do tej pory podchodziło prawie 11 000 kandydatów, a jego zdawalność sięga aż 80 proc. Warto także wspomnieć, że w związku z europejskimi korzeniami instytucji egzaminującej sylabus szczególny nacisk kładzie na unijne regulacje, co może stanowić dodatkowy argument za zainteresowaniem się programem. Po zdaniu egzaminu Certified ESG Analyst staje się także tytułem zawodowym zgodnym z europejskimi ramami kwalifikacji.

Felietony
Czyim największym problemem będą zmiany demograficzne?
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit
Felietony
Ekonomia tokenizowana i rola zaufania
Felietony
Strategie na III kwartał
Felietony
Zielone obligacje wracają do gry
Felietony
Nie taka straszna, jak ją malują
Felietony
Ewolucja „Samotnej planety”