Tag:

czynniki ESG

MŚP w łańcuchu wartości – granica informacyjna

Jednym z trudniejszych zadań w raportowaniu ESG będzie analiza łańcucha wartości pod różnymi, opisanymi już aspektami, ale także podejście do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w tym łańcuchu i kwestia, jakie dane należy od nich pozyskać na potrzeby własnego raportowania.

Obowiązek raportowania ESG to dla audytorów szansa na oferowanie nowych usług, ale też wyzwania kadrowe i regulacyjne

Kwestie związane z raportowaniem ESG – pierwsze podmioty zostaną zobowiązane do raportowania w 2025 r. danych za rok obrotowy 2024 – to oczywiście szansa dla firm audytorskich, otwiera się przed branżą możliwość świadczenia nowych usług w zakresie atestacji raportów ESG lub doradztwa w obszarze raportowania.

ESG szansą na nowe usługi dla biegłych rewidentów

Wzrost przychodów i popyt na nowe świadczenia, ale też duże wyzwania kadrowe i niejasności legislacyjne – tak na branżę może wpłynąć nowa dyrektywa dotycząca raportowania niefinansowego.

ESG. Daleko od strategii przedsiębiorstw

Co druga mikro-, mała i średnia firma postrzega regulacje ESG przez pryzmat dodatkowych kosztów.

Jak zasady ESG wpłyną na bezpieczeństwo inwestycji?

Koncepcja ESG zyskuje na znaczeniu, a realizacja inwestycji z uwzględnieniem kwestii społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego (environmental, social, governance) staje się w świecie finansów normą. Ponadto ocena zrównoważonego charakteru inwestycji coraz częściej jest kluczowym czynnikiem w decyzjach inwestycyjnych.

W raportach ESG jest wiele do nadrobienia

Mimo pewnego postępu polskie firmy mają cały czas sporo do nadrobienia w zarządzaniu. Najwięcej wyzwań stoi przed przemysłem energochłonnym.

Wdrażanie ESG w polskich funduszach idzie po łebkach

Zarządzający funduszami inwestycyjnymi biorą pod uwagę czynniki zrównoważonego rozwoju, ale trudno powiedzieć, czy jest to efektywne dla inwestorów.

Wybór audytora ESG

Raporty zrównoważonego rozwoju około 150 największych spółek notowanych na GPW zostaną poddane po raz pierwszy obowiązkowemu badaniu biegłego rewidenta już za 2024 r. Choć do zakończenia roku, a zatem też do powstania i badania raportu, jest jeszcze sporo czasu, to w kontekście wyboru biegłego nie ma ani chwili do stracenia.

WIG-ESG umiera po cichu. Co dalej?

Pokładane w indeksie nadzieje okazały się płonne. To nie znaczy, że produkty oparte na idei zrównoważonego rozwoju nie są perspektywiczne. Będą nowe – deklaruje GPW.

Zimny prysznic dla zwolenników ESG

Globalne inwestycje w zielone aktywa rosną. Polska jest na początku tej drogi, czego dowodem jest likwidacja WIG-ESG. Ale winna jest też metodologia indeksu – twierdzi rynek.