Tag: czynniki ESG

Konsumenci coraz bardziej świadomi znaczenia zrównoważonego rozwoju

Nawet jeśli spowolnienie gospodarcze przejściowo obniży oczekiwania społeczne wobec firm oraz ich produktów, to nie na długo. Rosnące obawy przed kryzysem klimatycznym czy nierównościami ekonomicznymi wymuszą na biznesie działanie według zasad ESG.

SEG: nowy komitet zajmie się ESG

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych chce pomóc w kształtowaniu przepisów dotyczących ESG.

Troska o środowisko musi być wpisana w biznes już na stałe

Do 2050 r. przynajmniej co czwarta osoba na świecie może żyć w kraju, w którym odczuwany będzie chroniczny niedobór czystej wody – alarmuje ONZ. Zmiany klimatyczne w coraz większym stopniu wpływają na globalny biznes.

Rating ESG, czyli drogowskaz do zrównoważonego rozwoju firmy

Ratingi ESG pozwalają zmierzyć efektywność oraz ryzyko danego przedsiębiorstwa w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Choć są dobrowolne, to przystąpienie do oceny pozwala z wyprzedzeniem zwrócić uwagę na wdrożenie istotnych wymagań, które stopniowo stają się obowiązkowe – pisze Anna Burza, ekspertka Banku Ochrony Środowiska.

Gospodarka obiegu zamkniętego przyniesie wymierne korzyści

Transformacja gospodarki do obiegu zamkniętego (GOZ) jest jednym z głównych filarów zrównoważonego rozwoju. Aby ten cel osiągnąć, konieczne jest postrzeganie odpadów jako źródło cennego surowca. Aktualny kryzys energetyczny z całą pewnością stanowi katalizator dla intensywnego rozwoju GOZ w wielu sektorach gospodarki – piszą eksperci Banku Ochrony Środowiska.

Zagraniczne przepisy będą mieć wpływ na polski biznes

Przedsiębiorcy nie powinni ignorować zasad ESG. Coraz więcej przepisów na nich bazuje. Przykładem jest niemiecka ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw – istotna również dla firm znad Wisły, będących poddostawcami niemieckich spółek.

Zrównoważony rozwój i zamykanie obiegu mogą być szansą dla firm

Unijne regulacje, które mają doprowadzić do gospodarki obiegu zamkniętego, oznaczają nie tylko nowe, kosztowne wyzwania dla biznesu. Przy umiejętnym podejściu do zmian mogą na nich skorzystać zarówno duże spółki, jak i małe innowacyjne firmy, w tym start-upy.

Raportowanie zrównoważonego rozwoju. Przygotowania – czas start!

Przedsiębiorstwom, które dotąd nie podlegały obowiązkowi raportowania niefinansowego, ale na mocy unijnych regulacji zostaną nim objęte w najbliższych latach, może się wydawać, że perspektywa przygotowania pierwszych raportów uwzględniających czynniki ESG jest dość odległa. Zegar jednak już tyka.

Transformacja klimatyczna spółek – jest postęp, ale mało konkretów

Prawie połowa firm w Europie ma plan transformacji klimatycznej zgodny z porozumieniem paryskim, ale tylko 5 proc. pokazuje konkrety.

Rośnie determinacja władz Unii, by powstrzymać zalew śmieci

Decyzje unijnych regulatorów dowodzą, że gospodarka obiegu zamkniętego z jak najmniejszym negatywnym wpływem na środowisko, to nie tylko deklaracje. Mimo presji z Brukseli i społecznego poparcia dla zmian, w Polsce ich wprowadzanie idzie opornie.