Dywidenda z Santander BP i PKO BP nawet do 75 proc. zysku

KNF daje zielone światło na wyższe od oczekiwań wypłaty dla akcjonariuszy Santander BP. Decyzja wobec PKO BP raczej bez zaskoczeń.

Publikacja: 21.02.2024 16:20

Dywidenda z Santander BP i PKO BP nawet do 75 proc. zysku

Foto: Bloomberg

Santander Bank Polska otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w kwestii polityki dywidendowej na 2024 r. – podała spółka w środowym komunikacie. Dla akcjonariuszy to dobre informacje.

Przesądziła dobra jakość portfela kredytowego

KNF stwierdziła, że co do zasady Santander BP spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 50 proc. dywidendy z zysku wypracowanego w 2023 r. A jednocześnie stopa możliwej wypłaty, z uwagi na dobrą jakość portfela kredytowego, została podwyższona do 75 proc.

Ze wstępnych, niezaudytowanych danych, zysk netto grupy Santander SB w całym 2023 r. był rekordowo wysoki, sięgając ok. 4,8 mld zł. 75 proc. z tej kwoty stanowi ok. 3,6 mld zł.

KNF zaleca przy tym ograniczenie ryzyka występującego w działalności banku poprzez niewypłacanie dywidendy za 2023 r. wyższej niż 75 proc. zysku, a maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r., zaliczony już do funduszy własnych.

Dodatkowo KNF zastrzega, by Santander nie podejmował bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru innych działań mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych.

PKO BP też ma decyzję

Również w środę zarząd PKO BP podał, że otrzymał indywidualne zalecenie KNF w sprawie dywidendy za 2023 r. Według KNF, spółka spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75 proc. zysku za 2023 rok.

Maksymalna kwota wypłaty nie może jednak przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych. PKO BP podaje, że do funduszy własnych zaliczył zysk netto, osiągnięty w pierwszym półroczu 2023 r. w kwocie ok. 1,62 mld zł na poziomie jednostkowym (i niemal 1,7 mld zł na poziomie skonsolidowanym).

PKO BP nie przedstawił jeszcze swoich wyników za 2023 r. Szacuje się, że zysk netto mógł wynieść ok. 6,6 mld zł.

Również wobec PKO BP KNF zaleca ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych.

Banki
Czy koszty ratowania Getin Noble Banku kiedyś się zwrócą?
Banki
Czystki dotarły do Banku Pekao, to już ostatnie dni Leszka Skiby jako prezesa
Banki
Tomasz Miklas: Długi firm w Aliorze kupiły zagraniczne spółki
Banki
Miotła kadrowa dotarła do Banku Pekao. Powołano nową radę nadzorczą
Banki
VeloBank będzie musiał wejść na giełdę? KNF ma takie oczekiwania
Banki
Brunon Bartkiewicz nie będzie już prezesem ING BSK