Handel i konsumpcja

Beef-San może zmienić nazwę na PBS Finanse

Na 4 listopada zwołano NWZA sanockiej spółki. Będzie decydować m.in. o obniżeniu kapitału zakładowego oraz o zmianie nazwy

- Proponujemy nazwę PBS Finanse – mówi Jerzy Biel, prezes Beef-Sanu. Zmiana nazwy jest skutkiem zmiany profilu działalności mięsnej spółki. Po tym jak jej największym akcjonariuszem stał się Podkarpacki Bank Spółdzielczy, zapadła decyzja o wejściu przez Beef-San w sektor usług finansowych. Giełdowa spółka ma tworzyć sieć agencji bankowych, udzielać szybkich pożyczek oraz świadczyć usługi w zakresie leasingu.

Zwołane na 4 listopada NWZA będzie również decydować o obniżeniu kapitału zakładowego o ponad 37 mln zł, poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 1 złotego do 28 groszy. – Obniżenie kapitału następuje w celu pokrycia straty za rok 2009 i niepokrytej straty za lata ubiegłe oraz utworzenia osobnego kapitału rezerwowego na pokrycie strat – wyjaśnia zarząd.

Jednak poprzednia próba obniżenia kapitału (uchwalona przez NWZA w maju tego roku) się nie powiodła. Sąd rejestrowy odmówił rejestracji. – Wtedy chodziło tylko o kwestie proceduralne. Nie ma takiej możliwości, aby sytuacja się powtórzyła – uspokaja prezes Beef-Sanu.


Wideo komentarz