Tag:

Kapitał

Powiązane

Finanse w Firmie

Zielona hydra

Mityczna hydra to morski potwór, który posiadał wiele głów. W miejsce jednej odciętej głowy odrastały dwie lub trzy nowe. Hydra była bardzo jadowita, nawet zapach jej śladów miał powodow ać śmierć.

Bioceltix podwyższy kapitał

W planach jest emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru. Nie wiadomo jeszcze, po jakiej cenie.

Co z tymi kokosami?

Od ponad dwóch lat na etapie rządowego procesu legislacyjnego znajdują się przepisy mające wprowadzić do polskiego prawodawstwa tzw. obligacje kapitałowe i pożyczki podporządkowane, z których środki mogłyby zostać zaliczone do kapitału dodatkowego Tier I (ang. Additional Tier 1 – AT1).

Udział kapitałów w pasywach banków najniższy od 12 lat

Wprawdzie współczynniki kapitałowe polskiego sektora bankowego ostatnio rosły, ale jednocześnie obniżał się wskaźnik tzw. dźwigni. Czy to oznacza zmniejszającą się stabilność branży?

Zarząd dokapitalizował Vivid Games

Do spółki trafi blisko 2 mln zł na rozwój biznesu. Pieniądze będą pochodziły ze sprzedaży części akcji na rzecz inwestora instytucjonalnego przez zarząd.

Deirdre McCloskey. Kapitał w XXI wieku? Ma niewielkie znaczenie

WYWIAD | Deirdre McCloskey - z ekonomistką i historyczką na Uniwersytecie Illinois w Chicago rozmawia Grzegorz Siemionczyk

UniCredit wygrywa z drapieżnym funduszem

Włoski gigant UniCredit, były inwestor strategiczny banku Pekao, zakończył spór z londyńskim funduszem hedgingowym Caius Capital, który oskarżył go o podniesienie kapitału niewłaściwie klasyfikując pewne papiery wartościowe.

CI Games: 27 września NWZ w sprawie podwyższenia kapitału

Na 27 września zwołano walne zgromadzenie, które będzie głosować nad uchwałą upoważniającą zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego. Kurs mocno spada.

Braster potrzebuje dużego zastrzyku. Kurs spada

Zarząd oszacował, że realizacja celów strategicznych będzie kosztować nawet 50 mln zł. Skąd spółka weźmie pieniądze?

BOŚ zwiększył kapitały

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, aby Bank Ochrony Środowiska zaklasyfikował akcje nowej emisji jako kapitał podstawowy. Posłuży do rozwoju akcji kredytowej.