Technologie

Netia Druga próba Pioneera

Na 26 lipca zarząd Netii zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma się zająć dwoma punktami, które już stanęły na wokandzie. Chodzi o zmianę zasad wynagradzania członków rady nadzorczej operatora oraz wprowadzenie do niej nowej osoby.

Piotr Żochowski wiceprezes Pekao Pioneer TFI Ze źródeł zbliżonych do Pioneer Pekao TFI dowiedzieliśmy się, że w najbliższy piątek zbierze się rada nadzorcza TFI, by odwołać Piotra Żochowskiego ze stanowiska. Ani Żochowski, ani spółka nie chcieli tego komentować. Z członkami rady nie udało nam się skontaktować.

Foto: GG Parkiet, Andrzej Cynka A.C. Andrzej Cynka

Oba te punkty znajdowały się w porządku obrad majowego zwyczajnego walnego, ale pierwszy z nich nie był w ogóle głosowany, a żeby przegłosować zmianę w radzie, zabrakło głosów na „tak”. Nowym członkiem rady – na wniosek funduszy z grupy Pioneera – miał zostać wtedy Andrzej Abramczuk, prawnik z kancelarii Chajec Don-Siemion Żyto, której partnerzy kierują grupą telekomunikacyjną Aero 2 kojarzoną z Zygmuntem Solorzem-Żakiem.

Aero 2 zaangażowało się niedawno w NFI Midas i jego spółkę zależną CenterNet. Abramczuk – jak wynika z jego CV – jest prokurentem Nova Capital, czyli spółki będącej największym akcjonariuszem Midasa. Majowe walne zgromadzenie nie zgodziło się, aby mecenas wszedł do rady. Zabrakło na nim jednak też dużej liczby głosów, które posiada główny akcjonariusz Netii – Third Avenue. Amerykanie tłumaczyli, że przez problemy w komunikacji z powiernikami zdołali zarejestrować tylko mały pakiet akcji.

Według przedstawiciela Netii lipcowe walne jest zwołane na wspólny wniosek Third Avenue i Pioneera. Niewykluczone więc, że tym razem do zmian w radzie dojdzie. W piątek nie udało nam się uzyskać odpowiedzi Pioneera na pytania, czy zmieni kandydata, czy nie. Grupa ta utraciła przedstawiciela w radzie Netii, gdy odszedł z niej Piotr Żochowski, wiceprezes Pioneer TFI.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.