Transport

Trans Polonia: Wzrosną inwestycje

Spadł transport asfaltów.
Trans Polonia Foto: materiały prasowe

Tegorocznym celem zarządu Trans Polonii jest umacnianie pozycji rynkowej grupy we wszystkich rodzajach działalności zarówno w Polsce jak i Europie. Chodzi m.in. o dalszą poprawę efektywności, zwiększanie innowacyjności i jakość świadczonych usług oraz pozyskiwanie nowych klientów i poszerzanie obszaru prowadzonych przewozów drogowych. – Realizujemy ambitnie zaplanowane inwestycje, zwiększając flotę i zasoby kadrowe. Jesteśmy dobrze przygotowani do działalności w zmiennych warunkach ekonomicznych, co przekłada się na oczekiwanie wzrostu w każdym z segmentów działalności – mówi Adriana Bosiacka, członek zarządu Trans Polonii. Dodaje, że silna pozycja grupy wynika m.in. z wysokiej specjalizacji usług transportowych skierowanych do ściśle wyselekcjonowanych grup klientów. Niezależnie od tego firma cały czas obserwuje rynek, zwłaszcza zachodni, w poszukiwaniu potencjalnych celów akwizycyjnych, głównie w obszarze transportu drogowego i intermodalnego.

W ubiegłym roku Trans Polonia zanotowała 100 mln zł skonsolidowanych przychodów i 14,3 mln zł zysku netto. Tym samym sprzedaż spadła o 4,3 proc., a wynik netto wzrósł o 19 proc. Rezultaty te nie obejmują działalności i wyników osiągniętych przez firmę OTP, specjalizującą się w drogowych przewozach paliw, którą niedawno sprzedano Orlenowi. W efekcie grupa koncentruje się obecnie na drogowych przewozach chemii, asfaltów i produktów spożywczych. Spośród nich w 2020 r. spadek przychodów zanotowano tylko w biznesie asfaltów. TRF

Notowania akcji na stronie:

www.parkiet.com/spolka/trans_polonia

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.