REKLAMA
REKLAMA

Technologie

Setanta: Nowa nazwa i nowy biznes

Notowana na Głównym Rynku GPW Setanta połączy się z wydawnictwem gier komputerowych ALL IN! GAMES. Decyzję o połączeniu podjęli akcjonariusze podczas NWZ z 24 stycznia oraz udziałowcy ALL IN! GAMES.
Foto: www.sxc.hu

Zgodnie z podjętą uchwałą połączenie obu podmiotów nastąpi wprzez przeniesienie całego majątku ALL IN! GAMES jako spółki przejmowanej na Setantę jako spółki przejmującej w zamian za akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej.

Wartość wydawnictwa ALL IN! GAMES została ustalona przez niezależnego biegłego rewidenta i zgodnie z otrzymanymi wycenami została oszacowana na kwotę 331,5 mln zł. W wyniku połączenia spółek Setanta dokona podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3 mln zł w drodze emisji akcji serii G po cenie emisyjnej wynoszącej 10 zł za akcję i zmieni nazwę na ALL IN! GAMES.

- Perspektywy rozwoju połączonych spółek są ogromne, bowiem z jednej strony mamy podmiot posiadający status spółki publicznej na rynku głównym GPW w Warszawie, a z drugiej strony mamy podmiot działający w dynamicznie rosnącej branży gier komputerowych, który posiada w swoim portfelu wydawniczym bardzo wiele interesujących produkcji. Jestem zadowolony, że udało nam się doprowadzić cała fuzję do finalnego etapu i liczę, że pozytywnie zaskoczymy cały rynek kapitałowy naszym potencjałem rozwoju." - podkreśla January Ciszewski, prezes zarządu Setanty.

W pierwszej fazie po dokonaniu połączenia spółka będzie funkcjonowała w jednym podmiocie o nazwie ALL IN! GAMES S.A. Będzie prowadziła działalność w branży gier komputerowych jako wydawnictwo różnorodnych projektów przeznaczonych na konsole oraz komputery osobiste.

Setanta zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w styczniu 2017 r., przechodząc na niego z rynku NewConnect, na którym była notowana od stycznia 2013 r.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA