Technologie

Multimedia Polska: Na skup 90 mln zł

Skup akcji stanowiących maksymalnie 10 proc. kapitału za maksymalnie 90 mln zł, emisja obligacji o wartości do 300 mln zł i nowe kredyty – m.in. w takich sprawach zagłosują 27?kwietnia akcjonariusze Multimedia Polska

Andrzej Rogowski, prezes Multimedia Polska Fot. s. łaszewski

Foto: Archiwum

Zwołane przez spółkę we wtorek wieczorem zwyczajne walne zgromadzenie zajmie się więc sprawami, o których mówił w wywiadzie dla „Parkietu” prezes Andrzej Rogowski.

W projektach na zgromadzenie zarząd proponuje właścicielom uchwalenie skupu akcji własnych Multimediów w drodze wezwania lub nabywania papierów na giełdzie. Prezes Rogowski zapewniał nas wcześniej, że choć Multimedia posiadają 25 proc. własnych walorów, to mogą skupić kolejne, aby następnie za jednym zamachem wszystkie razem umorzyć.

Warto zwrócić uwagę na jedną różnicę: zgodnie z projektami uchwał na walne, Multimedia chcą przeznaczyć na skup akcji 90 mln zł, podczas gdy wcześniej prezes wspominał o 80 mln zł. Kwietniowe zwyczajne walne zgromadzenie ma też upoważnić zarząd do zwiększenia zadłużenia kablowej sieci.

Miałoby ono mieć – jak do tej pory – dwie formy: emisji obligacji (złotowych lub walutowych) o wartości nominalnej nie wyższej niż równowartość 300 mln zł oraz kredytów na maksymalnie 450 mln zł, których termin spłaty przypadałby w maju 2016 roku. Także te ruchy są zgodne z wcześniejszymi sugestiami prezesa, który mówił, że rozważa stworzenie firmie finansowej rezerwy. Pieniądze pozyskane z emisji obligacji mają być przeznaczane na skup akcji oraz restrukturyzację zadłużenia (obecnie wynosi ono ok. 700 mln zł). Prezes Rogowski deklarował wcześniej, że dodatkowe finansowanie jest potrzebne firmie także na przejęcia małych i średnich sieci kablowych.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.