Technologie

WSA oddalił skargę Netii

Wojewódzki Sąd Administracyjny ogłosił dziś wyrok w sporze Netii z dyrektorem Izby Skarbowej o około 60 mln zł. Nie podzielił opinii spółki i jej wnioski oddalił
Foto: Flickr

– Skarga oddalona – poinformował nas przedstawiciel spółki z sali sądowej.

Wyrok nie jest prawomocny.

Netia procesuje się z dyrektorem Izby Skarbowej, który zdecydował, że spółka zalega z płatnościami podatkowymi za 2003 r. Ustalił kwotę podstawową zaległości na około 35 mln zł plus odsetki. Netia wpłaciła w sumie do urzędu około 60 mln zł, ale od decyzji się odwołała. Jej zarząd uważa, że istnieje duża szansa na odzyskanie pieniędzy wraz z ustawowymi odsetkami.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.