Technologie

Ailleron: kurs rośnie po wynikach za IV kwartał 2017

Ailleron odnotował 5,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kwartale 2017 r. wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej. Na otwarciu czwartkowej sesji kurs rośnie do 15,5 zł, czyli o 4,73 proc.
Foto: Fotorzepa, Grzegorz Psujek

Zysk operacyjny wyniósł 5,85 mln zł wobec 3,88 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,87 mln zł w IV kwartale 2017 r. wobec 34,73 mln zł rok wcześniej. W całym 2017 r. spółka miała 9,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 101,44 mln zł w porównaniu z 89,05 mln zł rok wcześniej.

"Analiza trendów w strukturze sprzedaży wskazuje na dwa kluczowe obszary determinujące wzrost rentowności względnej biznesu. Po pierwsze, dominującą pozycję w przychodach Ailleron w roku 2017 osiągnął najbardziej produktowy segment spółki, tj. Fintech z dynamicznie rosnącym system wideobankowości LiveBank. Segment zwiększył przychody z poziomu 30,9 mln zł do 35,8 mln zł, osiągając tym samym 35 -procentowy udział w biznesie. Przy czym, co najistotniejsze, jego kontrybucja do rentowności jest znacząco wyższa i w odniesieniu do EBITDA ogólnofirmowej stanowi aż 41 proc." - czytamy w raporcie. "Fintech w ciągu 12 miesięcy zanotował zatem 65-procentowy wzrost EBITDA z poziomu 4,3 mln zł do 7,1 mln zł. Drugim z kluczowych obszarów odpowiedzialnych za wzrost jest eksport. W 2017 roku Ailleron na rynkach zagranicznych zanotował sprzedaż na poziomie 42 mln zł, co stanowi 42 proc. biznesu. Dwa lata wcześniej był to poziom 18 mln zł, co oznacza blisko 2,5-krotny wzrost eksportu w ciągu ostatnich dwóch lat. W tym czasie sprzedaż krajowa wzrosła o zaledwie 18 proc." - czytamy dalej.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

Powiązane artykuły