Pracownicze plany kapitałowe PPK

Jakie zmiany w portfelach PPK?

Fundusze zdefiniowanej daty PKO TFI, utworzone w ramach PPK, wykorzystały przecenę kilku spółek do zakupów w lipcu.
Foto: Fotolia

Biorąc pod uwagę obecne aktywa oraz jesienny start II oraz III tury, można powiedzieć, że pracownicze plany kapitałowe dopiero się rozpędzają. Dwie firmy prezentują dane o portfelach co miesiąc.

Jesienna ofensywa

W funduszach PPK zgromadzonych jest już około 1,64 mld zł. Liderem rynku niezmiennie pozostaje PKO TFI, którego uczestnicy PPK na kontach mają około 562 mln zł. Wśród TFI drugie miejsce utrzymuje TFI PZU, mające w funduszach PPK blisko 232 mln zł, a na trzecim pod względem aktywów jest NN Investment Partners TFI, które ma pod zarządzaniem około 138 mln zł (dane na koniec lipca).

Podczas niedawnej konferencji Paweł Borys, szef PFR, szacował, że do końca roku wartość aktywów w PPK może wynosić od 4 mld do 5 mld zł.

Jak szacuje portal mojeppk.pl, jesienią do systemu emerytalnego przystąpi około 3,7 mln pracowników z firm zatrudniających od 20 osób wzwyż. Obecnie w programie uczestniczy około 40 proc. pracowników z firm zatrudniających 250 i więcej osób, w sumie około 1,2 mln osób. Pracodawcy, którzy zatrudniali 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób (II faza wdrażania PPK) oraz co najmniej 20 osób na 31 grudnia 2019 r. (III faza), powinni do 27 października zawrzeć umowy o zarządzanie PPK, natomiast do 10 listopada podpisać umowy o prowadzenie PPK.

Więcej Aliora

Obecnie dwa towarzystwa oferujące PPK prezentują informacje na temat składu portfeli wszystkich funduszy co miesiąc, m.in. największe PKO TFI. Jak wynika z najnowszego zestawienia PKO TFI w ramach funduszy PPK zwiększyło ekspozycję na Alior Bank. Dla przykładu w subfunduszu Emerytura 2025, czyli najmniej ryzykownym z parasola PPK, liczba akcji Aliora w miesiąc wzrosła z 1809 do 4672 sztuk. Biorąc pod uwagę cenę akcji Aliora nie jest to jednak istotny wzrost pod względem wartości pozycji. Podobnie w przypadku pozycji w Banku Pekao. Liczba akcji we wspomnianym funduszu wzrosła z 2592 do 4052 sztuk.

W lipcu w portfelu Emerytura 2025 pojawiły się walory Budimeksu w liczbie 211 sztuk. Fundusz zwiększył też pozycję w akcjach CCC ze 110 sztuk z końcem czerwca do 720 na koniec lipca. PKO TFI zdecydowało się także na zwiększenie pozycji w Dino Polska, które w ostatnim czasie znów ustanawia rekordy wyceny. W czerwcu w Emerytura 2025 było 452 akcji Dino, z kolei w lipcu – już 870 sztuk. Fundusz dokupił też 1562 akcje PZU.

Foto: GG Parkiet

Spośród polskich akcji w subfunduszu największy udział w portfelu na koniec lipca miało Play Communications i sięgał on 1,7 proc. Liczba akcji Play jednak nie uległa zmianie w ciągu poprzedniego miesiąca. Nieznaczne zmiany zaszły w pozycjach na ETF-y akcji. Liczba jednostek iShares Core S&P 500 ETF wzrosła z 1355 do 1498, natomiast Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF z 5852 do 6276. Fundusze te stanowiły odpowiednio 3,6 proc. oraz 2 proc. aktywów Emerytura 2025 z końcem lipca.

Do podobnych transakcji doszło również w pozostałych funduszach z parasola PKO Emerytura. Ze zmian, które zaszły w Emerytura 2060, warto odnotować wzrost pozycji w akcjach AmRestu Holding, które w ostatnim czasie szorują po dnie. Subfundusz w czerwcu miał tylko 452 papiery restauratora, w lipcu zaś pozycja urosła do 3541 sztuk. Nowością jest z kolei 10 264 akcji Echo Investments. W Emerytura 2060 nieco spadł udział wspomnianych ETF-ów mimo lekkiego wzrostu pozycji. Liczba jednostek funduszu na amerykański S&P 500 wzrosła w miesiąc z 998 do 1214, a funduszu rynków wschodzących z 4311 do 5094 sztuk. Subfundusz Emerytura 2060 w gotówce miał nieco ponad 11 proc. aktywów, natomiast w papierach dłużnych około 31 proc.

CD Projekt na czele

Szczegółowe informacje o składach portfeli, w tym PPK, prezentuje co miesiąc również Santander TFI, który w tych funduszach emerytalnych ma pod zarządzaniem blisko 32 mln zł. Z najnowszego zestawienia wynika, że w najbardziej ostrożnym subfunduszu, czyli Santander PPK 2025, wśród największych pozycji na koniec lipca były PKN Orlen, Bank PKO. Numerem jeden był jednak CD Projekt, a pakiet akcji producenta gier wart był blisko 46 tys. zł. W Santander PPK 2060 akcje CD Projektu obok walorów Banku Pekao oraz PZU były również jedną z większych pozycji.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.