Tag: Pracownicze plany kapitałowe PPK

Powiązane

Rynki

Pracownicze plany kapitałowe rosną, ale na bocianich nogach

Nowe fundusze emerytalne, w których oszczędza już 2,44 mln osób, z trudem powiększają aktywa pod zarządzaniem – głównie dzięki wpłatom na konta. Przez zniżki akcji i obligacji praktycznie żaden nie uniknął strat od początku roku.

Pierwszy miesiąc wzrostu aktywów TFI, 10 mld zł w PPK

Ogólny obraz rynku funduszy po siedmiu miesiącach tego roku wygląda marnie. Pojedynczym, mniejszym towarzystwom udało się zwiększyć w tym czasie kapitał pod zarządzaniem. Seria miesięcy z ujemnym saldem sprzedaży trwa.

W PPK zyskujesz nawet w czasie spadków na giełdzie

Najlepiej sprawdzają się pracownicze plany kapitałowe. Nie dlatego, że zła sytuacja na rynkach ich nie dotyka, ale z powodu znaczących dopłat ze strony pracodawców i państwa. Z kolei korzyści podatkowe związane z indywidualnymi kontami emerytalnymi zmalały.

PFR TFI przejmie PPK od BPS

W związku z niskimi aktywami pod zarządzaniem BPS TFI wycofuje się z oferowania PPK. Oszczędności klientów przejdą do PFR TFI.

Uczestników PPK przed stratami broni konstrukcja funduszy

Kilka źródeł wpłat do PPK powoduje, że nawet kilkunastoprocentowe spadki notowań jednostek nie powinny stresować uczestników. Dokonań zarządzających nie warto jednak bagatelizować, bo różnice w ramach poszczególnych grup są spore.

Płaca minimalna a PPK

Szybki wzrost płacy minimalnej może zachęcić do PPK sporą grupę pracowników z niskimi dochodami. Dla nich program staje się szczególnie atrakcyjny.

Kontrole partycypacji w PPE na pomoc PPK

Firmy, które utworzyły PPE, muszą sprawdzić, czy należy do nich co najmniej 25 proc. pracowników.

Uczestnicy PPK tracą, ale to chwilowe

Na rachunkach uczestników PPK pojawiły się spadki. – To efekt dekoniunktury na rynkach finansowych. I nic nadzwyczajnego w programach długoletnich – mówią eksperci.

PPK powoli, ale systematycznie rosną w siłę. I czekają na skok

Wdrażanie programu pracowniczych planów kapitałowych zakończyło się w 2021 r. I trudno tu mówić o wielkim sukcesie. Partycypacja, czyli odsetek pracowników, którzy zdecydowali się na udział w tym programie, z trudem sięgnęła 30 proc. Znacząco poniżej oczekiwań.

Spadkom nie oparły się również pracownicze plany kapitałowe

Luty był pierwszym miesiącem w historii funduszy pracowniczych planów kapitałowych, w którym ich aktywa pod zarządzaniem się skurczyły.