Uczestnicy PPK tracą, ale to chwilowe

Na rachunkach uczestników PPK pojawiły się spadki. – To efekt dekoniunktury na rynkach finansowych. I nic nadzwyczajnego w programach długoletnich – mówią eksperci.

Wartość aktywów PPK systematycznie rośnie. Kolejna bariera przekroczona

Aktywa PPK to już 9 mld zł. Przed świętami na konta uczestników tego programu trafi 400 mln dopłaty rocznej od państwa.

PPK powoli, ale systematycznie rosną w siłę. I czekają na skok

Wdrażanie programu pracowniczych planów kapitałowych zakończyło się w 2021 r. I trudno tu mówić o wielkim sukcesie. Partycypacja, czyli odsetek pracowników, którzy zdecydowali się na udział w tym programie, z trudem sięgnęła 30 proc. Znacząco poniżej oczekiwań.

Spadkom nie oparły się również pracownicze plany kapitałowe

Luty był pierwszym miesiącem w historii funduszy pracowniczych planów kapitałowych, w którym ich aktywa pod zarządzaniem się skurczyły.

Aktywa w PPK zbliżają się do 8 mld zł, ale udział niski

Na uczestnictwo w programach skusili się głównie pracownicy największych przedsiębiorstw. Instytucje, które uruchomiły PPK w kolejnych etapach, w tym sektor publiczny, zaniżają wyniki.

Trzej liderzy mają 63 proc. tortu PPK

Komisja Nadzoru Finansowego podsumowała sytuację na rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych na koniec i w całym 2021 r. Liderujące PKO TFI zagarnia 1/3 rynku.

Ostatnie wezwanie

Polski Fundusz Rozwoju sprawdza, czy firmy, które nie uruchomiły PPK, miały do tego prawo.

PPK dają wysokie zyski, ale różnice są spore

W perspektywie dwóch lat uczestnicy nowych funduszy emerytalnych nie mają na co narzekać, ale ubiegły rok nie był łatwy.

Rachunki przejrzysz w jednym miejscu

Z początkiem 2022 r. ruszył serwis MojePPK. To duże ułatwienie dla uczestników pracowniczych planów kapitałowych.

Za mało zagranicy w PPK

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego, które opisywaliśmy wczoraj, wynika, że na koniec trzeciego kwartału 2021 r. 61,1 proc. oszczędności, które trafiły do pracowniczych planów kapitałowych, ulokowane zostało w instrumentach udziałowych, głównie w akcjach.

PPK. Co nowego w strukturze portfeli pracowniczych planów kapitałowych

Ponad 60 proc. aktywów netto PPK ulokowano w akcjach, ponad jedną trzecią w obligacjach. W papiery zagraniczne, przede wszystkim w akcje, zainwestowano równo 20 proc., czyli na dziś niemal 1,5 mld zł. Na GPW trafiły 3 mld zł.

PPK kuszą stopami zwrotu

Rośnie kwota oszczędności gromadzonych w PPK i zysków wypracowanych dla uczestników programu przez 19 instytucji zarządzających. Program kusi stopami zwrotu. Nadal niewiele jest jednak wpłat dodatkowych.

PFR sprawdzi, dlaczego firmy nie uruchomiły PPK

W listopadzie Polski Fundusz Rozwoju przy wsparciu ZUS zapyta firmy, które nie mają PPK, dlaczego ich nie uruchomiły. Pytania trafią do 680 tys. firm.

Powoli, ale jednak. PPK rosną w siłę

Liczba uczestników programu pracowniczych planów kapitałowych przekroczyła 30 proc. uprawnionych, a zgromadzone w nich aktywa to 7 mld zł.

Uczestnictwo w PPK przyniosło solidne zyski

PPK jako inwestycja przyniosła uczestnikom rzeczywistą stopę zwrotu od 83 do 130 proc. – wyliczyła firma Mercer na podstawie wyników funduszy zdefiniowanej daty na koniec czerwca.

PPK pomnażają oszczędności i lepiej zostawić je w spokoju

Pracownicze plany kapitałowe nadal nie zyskały przychylności większości pracowników, tymczasem ich uczestnicy pomnażają oszczędności w szybkim tempie.

Ile osób przyciągną w 2022 r. pracownicze plany kapitałowe?

W projekcie budżetu rząd przeznaczył mało środków na dopłaty dla nowych uczestników PPK. Eksperci oceniają, że może być ich 80 tys., jednak PFR spodziewa się znacznie wyższej liczby.