REKLAMA
REKLAMA

Medycyna i zdrowie

Bioton: potężne straty w I półroczu

W I półroczu 2019 r. spółka miała 82,3 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 43,63 mln zł zysku rok wcześniej.
Foto: Fotorzepa, Kuba Kamiński

Przychody ze sprzedaży wyniosły 103,06 mln zł w porównaniu z 131,11 mln zł w I półroczu 2018 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 72,32 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 85 mln zł rok do roku.

Bioton odnotował 87,49 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2019 r. Rok do roku to potężna strata – w II kw. 2018 r. osiągnął bowiem  66,2 mln zł zysku.

„Przychody grupy w I półroczu 2019  były niższe o 21,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018. Główny wzrost sprzedaży pomiędzy okresami został zanotowany w Bioton S.A. (+23, mln zł). W strukturze sprzedaży grupy 49,9 proc. stanowiła sprzedaż insulin, 14,5 proc. doustne leki przeciwcukrzycowe oraz 35,6 proc. sprzedaż pozostałych produktów przez grupę.

Pozytywny wpływ na wzrost przychodów pomiędzy pierwszym półroczem 2019 oraz pierwszym półroczem 2018 miały następujące zdarzenia: przychody otrzymane z tytułu umów licencyjnych (upfrontów) zawartych z Yifan International, przychód z umowy usługowej (ocena wykonalności technologicznej możliwości wdrożenia produkcji ), jednorazowe rozpoznanie przychodu wynikające z rozwiązania umowy z Harbin Gloria" – czytamy w komunikacie.

Od sierpnia kurs Biotonu spada z poziomu 5,86 i obecnie wynosi 4,18 zł. Kapitalizacja spółki spadła poniżej 360 mln zł.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA