Medycyna i zdrowie

Enel-Med pokazuje wyniki

W zesz造m roku grupie lekko spad造 przychody, ale zysk operacyjny i stan got闚ki uros造. Jaki b璠zie 2021 rok?
Foto: materia造 prasowe

Medyczna sp馧ka wypracowa豉 w 2020 r. 399,8 mln z skonsolidowanych przychod闚 ze sprzeda篡, wobec 417,7 mln z w 2019 r. EBITDA uros豉 o ponad 36 proc. do 33,7 mln z. Zysk operacyjny poszed w g鏎 do 15,9 mln z z 4,1 mln z. Na poziomie netto jest strata przypisana akcjonariuszom podmiotu dominuj鉍ego w wysokoci 3,4 mln z wobec 2,5 mln z straty rok temu. Natomiast wynik netto skorygowany (bez MSSF16 wprowadzenie tego standardu rachunkowoci spowodowa這 du瞠 zmiany w sposobie prezentacji danych sp馧ki) wynosi ponad 8 mln z wobec 0,2 mln z rok wczeniej. Na koniec grudnia 2020 r. grupa dysponowa豉 rodkami pieni篹nymi w kwocie 17,8 mln z w por闚naniu z 8,3 mln z na koniec 2019 r. Warto wskanika d逝gu netto do EBITDA na koniec 2020 r. Wynios豉 1,82.

ㄨczna kwota zobowi頊a kr鏒koterminowych wynosi 104 232 tys. z co stanowi 24,8 proc. sumy bilansowej, a wskanik bie蕨cej p造nnoci wynosi 0,32 (bez uwzgl璠nienia kr鏒koterminowych zobowi頊a leasingowych wynikaj鉍ych z zastosowania MSSF 16, oraz po篡czki wewn靖rzgrupowej, wskanik ten wynosi 0,67)" czytamy w sprawozdaniu bieg貫go rewidenta. Jacek Rozwadowski, prezes Enel-Medu podkrela, 瞠 pandemia istotnie wp造n窸a na wiele sektor闚 gospodarki, w tym, na b璠鉍y na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, sektor medyczny. - Pomimo niesprzyjaj鉍ego otoczenia rynkowego, dzi瘯i elastycznemu modelowi biznesowemu, przy zachowaniu dyscypliny kosztowej, mar瘸 EBITDA grupy wzros豉 rok do roku o 2,5 p.p. Ponad 70 proc. wp造w闚 pozyskujemy z abonament闚 medycznych, co znacz鉍o uodporni這 nasz wynik finansowy na spadek przychod闚 w obszarze fee for service - komentuje szef grupy. W celu zachowania ci鉚這ci wiadczenia us逝g, w odpowiedzi na sytuacj epidemiczn, wprowadzi豉 ona teleporady w ponad 30 specjalizacjach, kt鏎e w kluczowym momencie stanowi造 70 proc. realizowanych konsultacji.

Odpowiadaj鉍 na potrzeby rynku sp馧ka wdro篡豉 ofert test闚 koronawirusowych oraz uruchomi豉 punkty Drive Thru (w Warszawie i Katowicach). Z ko鎍em roku Enel-Med przyst雷i r闚nie do Narodowego Programu Szczepie" informuje gie責owa firma.

Zarz鉅 sygnalizuje, 瞠 w II p馧roczu 2020 r. zacz像 by widoczny powr鏒 do wiadczenia us逝g w pe軟ym zakresie. Grupa odnotowa豉 wzrost sprzeda篡 w obszarze stomatologii, medycyny estetycznej oraz diagnostyki. Planuje wznowienie inwestycji w rozbudow sieci przychodni wielospecjalistycznych oraz klinik stomatologicznych. W perspektywie kolejnych lat zak豉da rozw鎩 - niezale積ie funkcjonuj鉍ych od przychodni Enel-Med - specjalistycznych klinik stomatologicznych. Uruchomienie pierwszej planowane jest na 2022 r.

Powi頊ane artyku造


REKLAMA: automatycznie wywietlimy artyku za 15 sekund.