Ludzie rynku

Prezes Mabionu: Umowa z Novavaksem to dla nas przełom

Wierzę w dalszy wzrost wartości spółki i potwierdzam to, systematycznie zwiększając zaangażowanie w jej akcje - mówi Krzysztof Kaczmarczyk, prezes Mabionu.
Foto: materiały prasowe

Na jakim etapie jest realizacja umowy z Novavaksem? Kiedy ruszy wytwarzanie preparatu w skali komercyjnej?

Ta rekordowa pod względem wartości w polskiej branży biotechnologicznej umowa, opiewająca na blisko 1,5 mld zł, weszła w życie z dniem podpisania, tj. 8 października. Rozpoczęcie wytwarzania antygenu w skali komercyjnej zaplanowane jest na grudzień.

Jakie działania będziecie podejmować do tego czasu?

Głównie prace przygotowawcze, takie jak m.in. stworzenie odpowiedniej dokumentacji, instalacja dodatkowych systemów i urządzeń, zabezpieczenie materiałów do produkcji czy szkolenia.

Jak oceniacie poziom rentowności produkcji dla Novavaksu?

Jest dla nas satysfakcjonujący, nie możemy jednak ujawnić konkretnych liczb. W ramach transferu technologii osiągnęliśmy wysoką wydajność i efektywność procesu wytwarzania, która pozwala nam osiągnąć rentowność powyżej naszych pierwotnych oczekiwań.

Jak konkretnie umowa przełoży się na wyniki finansowe Mabionu i jak czasowo się to rozłoży?

Szacujemy, że około 40 proc. łącznej wartości umowy zrealizujemy w latach 2022–2023, a następnie w latach 2024–2025, po podwojeniu mocy produkcyjnych, wykonamy około 60 proc. umowy.

Kiedy kontrakt zacznie być widoczny w wynikach Mabionu?

Od I kwartału 2022 r. Należy jednak pamiętać, że czas dojścia do pełnej skali produkcji zajmie kilka miesięcy. W związku z tym z kwartału na kwartał w roku 2022 wyniki te będą istotnie rosnąć – wraz z osiąganiem większej skali produkcji.

Umowa zawarta z Novavaksem ma charakter bezwarunkowy, co to oznacza?

Rozpoczynamy komercyjne wytwarzanie antygenu szczepionkowego w grudniu i termin ten nie jest związany czy też warunkowany procesem rejestracyjnym preparatu firmy Novavax.

Z perspektywy biznesowej relacja kontraktowa z Novavaksem oznacza istotną przewidywalność przychodów z tytułu wykonania umowy. Wraz z naszym partnerem wypracowaliśmy dokładny harmonogram oraz wielkość produkcji zleconej dla Mabionu na cały okres trwania umowy.

Ponadto warto wspomnieć, że umowa daje możliwość jej przedłużenia. Liczymy, że Novavax będzie jednym z kilku wieloletnich partnerów biznesowych Mabionu.

W przeddzień podania informacji o umowie z Novavaksem kurs Mabionu mocno wzrósł. Jak zarząd może to skomentować? Czy Komisja Nadzoru Finansowego poprosiła waszą spółkę o jakieś wyjaśnienia, dokumentację?

Giełdowy kurs Mabionu od wielu miesięcy cechuje się bardzo dużą zmiennością, co jest typowe dla spółek biotechnologicznych, i w ciągu ostatniego roku wahał się od 20 do ponad 120 zł za akcję.

Zwracam także uwagę, że po 16 września, czyli po dniu publikacji sprawozdania śródrocznego, w którym informowaliśmy o zbliżaniu się do finalizacji prac związanych z przygotowaniem się do komercyjnego wytwarzania antygenu dla firmy Novavax, kurs reagował bardzo dynamicznie, a reakcja ta była poparta bardzo dużymi obrotami. Reakcja ta wskazuje, że już od jakiegoś czasu spółka i jej działania były wnikliwie obserwowane przez akcjonariuszy i inwestorów. Tym samym zachowania się kursu w przeddzień informacji o podpisaniu umowy nie można nazwać jednorazowym incydentem, jako że analogiczne sytuacje miały miejsce w ubiegłych tygodniach. Mając jednak świadomość potencjalnej reakcji rynku na informację o podpisaniu umowy z firmą Novavax, bardzo rzetelnie przygotowaliśmy się do tego po stronie spółki. Zapewniam, że dołożyliśmy wszelkiej staranności w zakresie ochrony informacji poufnej.

Przejdźmy do planów biznesowych. Mabion zamierza zwiększyć moce produkcji – jak dużo i skąd weźmiecie na to środki?

Dzisiaj w naszej fabryce mamy dwa bioreaktory o pojemności 2500 litrów każdy. W pierwszym etapie rozbudowy (początek 2023 r.) chcemy podwoić moce do czterech bioreaktorów o pojemności 2500 litrów w istniejącym zakładzie, co wiąże się z inwestycją około 45–50 mln zł (wraz z aparaturą towarzyszącą).

Źródłem finansowania tych nakładów może być finansowanie o charakterze dłużnym z PFR, bankowe finansowanie dłużne (jako że umowa na wytwarzanie otwiera nowe możliwości pozyskania takich środków), a także granty na rozbudowę mocy produkcyjnych.

Czy umowa z Polskim Funduszem Rozwoju jest już zawarta i jej wprowadzenie w życie to formalność, czy wymaga jeszcze dalszych ustaleń?

Uruchomienie finansowania z PFR jest uwarunkowane m.in. podpisaniem umowy na wytwarzanie antygenu do szczepionki Novavaksu w skali komercyjnej. Na ten moment mówimy o kwocie 30 mln zł w postaci finansowania dłużnego. Niemniej jednak uruchomienie tego finansowania wymaga jeszcze dodatkowych ustaleń z PFR. Będziemy informować o dalszych krokach, gdy wypracujemy wraz z PFR warunki uruchomienia tego finansowania.

Przy czym to nie całość naszych inwestycji.

Jakie będą kolejne?

Celem jest dalsze zwiększanie mocy produkcji. Planujemy budowę fabryki Mabion 2, gdzie chcemy zainstalować 12 nowych bioreaktorów. Łącznie mówimy tutaj więc o 16 bioreaktorach, co pozwoli nam oferować usługi kontraktowego wytwarzania kolejnym partnerom biznesowym. Oznacza to inwestycję liczoną w setkach milionów złotych i znaczącą ewolucję modelu biznesu spółki.

Wróćmy jeszcze do umowy z firmą Novavax. Na jakim etapie jest proces rejestracyjny szczepionki?

Według ostatnich oficjalnych komunikatów Novavax planuje złożenie wniosku o rejestrację w IV kwartale na obydwu kluczowych rynkach – unijnym i amerykańskim. Ponadto 23 września poinformował o złożeniu wraz ze swoim partnerem Serum Institute of India – indyjską firmą biotechnologiczną – wniosku do WHO o wpisanie szczepionki Novavaksu na listę umożliwiającą jej użycie w sytuacji wyjątkowej w ramach inicjatywy COVAX.

Przypomnę też, że na początku sierpnia Komisja Europejska zatwierdziła kontrakt z Novavaksem na 200 milionów dawek szczepionki przeciwko Covid-19. W ramach tej umowy państwa członkowskie Unii Europejskiej będą mogły zakupić do 100 mln dawek szczepionki Novavaksu, z opcją 100 mln dodatkowych dawek do 2023 r.

Na czym polega odmienność tej szczepionki w stosunku do preparatów, które już są wykorzystywane?

Szczepionka firmy Novavax jest tworzona w oparciu o dobrze znaną, rozwijaną i stosowaną przez lata w medycynie technologię białek rekombinowanych. To inne rozwiązanie od tych dostępnych obecnie na rynku.

Według informacji publicznie dostępnych preparat Novavaksu charakteryzuje się wysoką skutecznością na poziomie 90 proc., jeśli chodzi o zapobieganie zarażeniu wirusem, i niemal całkowicie chroni przed ciężkimi powikłaniami i zgonami. Dodatkowo to, co wyróżnia szczepionkę Novavaksu, to bardzo wysoki poziom przeciwciał neutralizujących, które powstają w organizmie pacjenta, jak również łatwy sposób jej przechowywania i transportu – nie wymaga głębokiego mrożenia i ma długi termin ważności.

Jak umowa z Novavaksem wpływa na inne projekty prowadzone przez Mabion? Będą kontynuowane, czy planowane są jakieś zmiany w portfelu?

Działalność Mabionu opiera się na dwóch filarach. W pierwszym z tych obszarów, które rozwijamy od lat, będziemy się nadal koncentrować na własnych lekach biologicznych, w tym w szczególności na rozwoju, rejestracji oraz komercjalizacji leku Mabion CD20. Mówiąc to, chciałbym podkreślić, że nasze priorytety średnio- i długoterminowe ulegają naturalnej ewolucji. W najbliższych tygodniach będziemy się koncentrować na ocenie atrakcyjności portfolio Mabionu w tych nowych warunkach. Może to skutkować zmianami w planach rozwoju na najbliższe lata. Mam tutaj na myśli racjonalizację portfolio i dostosowanie harmonogramów prac rozwojowych, mając na uwadze nowe uwarunkowania, jakie niesie ze sobą kontrakt z firmą Novavax, tzn. ograniczenie naszych wolnych mocy produkcyjnych i absorpcję zasobów kadrowych. O ewentualnych zmianach będziemy informować niezwłocznie, gdy tylko zakończymy analizy.

Drugi filar, który właśnie energicznie budujemy, to działalność jako CDMO (ang. contract development and manufacturing organization, usługi kontraktowego rozwoju i wytwarzania – red.), w ramach którego nastąpiło podjęcie współpracy z firmą Novavax. Należy tutaj podkreślić istotną zmianę, jaką niesie realizacja tego kontraktu z perspektywy akcjonariuszy. Dotychczas Mabion realizował projekty, które dawały spółce perspektywę generowania znacznych przychodów w horyzoncie długoterminowym. Realizacja kontraktu jako CDMO powoduje, że ta perspektywa przychodów znacznie się skraca. Będą one generowane już w 2022 r. oraz powtarzalnie przez co najmniej najbliższe cztery lata. Oznacza to również znacznie silniejszy potencjał sięgania po finansowanie dłużne celem dodatkowego zwiększenia mocy produkcyjnych, a tym samym potencjał poszukiwania dalszych globalnych partnerstw i umów wytwarzania kontraktowego w kolejnych latach.

Wasza spółka jest na etapie poszukiwania inwestora strategicznego. Jakie jest zainteresowanie? Płynie raczej od inwestorów branżowych czy finansowych?

Pandemia utrwaliła atrakcyjność branży z perspektywy inwestorskiej. Mabion, jako jedna z wiodących firm biofarmaceutycznych w regionie, jest dostrzegany i obserwowany przez tych inwestorów – zarówno branżowych, jak i finansowych.

Jesteśmy w dialogu z grupą zainteresowanych inwestorów, natomiast z uwagi na wrażliwość i konkurencyjność procesu nie możemy ujawniać więcej szczegółów. Nasza powściągliwość w komunikacji w tym zakresie nie jest unikalna, ale raczej charakterystyczna dla tego typu procesów.

Jak widzi pan Mabion za kilka lat, jaką kapitalizację może mieć spółka?

Nie jestem w stanie odnieść się do przyszłej kapitalizacji – mogę natomiast wspomnieć, że jestem akcjonariuszem spółki, który wierzy w dalszy wzrost jej wartości, i potwierdzam to systematycznie, zwiększając zaangażowanie w akcje. Po ogłoszeniu umowy z Novavaksem dokupiłem kolejny pakiet ponad 1200 akcji (transakcja z 15 października 2021 r.). Inni członkowie zarządu są również akcjonariuszami spółki, co jednoznacznie wskazuje, że razem widzimy przestrzeń do istotnego zwiększenia jej wartości w przyszłości.

Mabion pod lupą

Biotechnologiczna spółka zadebiutowała na NewConnect w 2010 r. (kurs odniesienia na pierwszą sesję wynosił 12 zł). Trzy lata później przeniosła notowania na rynek główny (przeprowadzając ofertę publiczną z ceną akcji wynoszącą 15 zł). Obecnie wycena spółki sięga 1,3 mld zł (kurs oscyluje w okolicach 78 zł). Rada nadzorcza Mabionu w maju 2021 r. powołała Krzysztofa Kaczmarczyka na prezesa. Kaczmarczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2006–2020 pełnił funkcję członka rad nadzorczych ponad 30 spółek notowanych na GPW. Uczestniczył w pozyskiwaniu inwestorów strategicznych dla takich firm, jak Polish Energy Partners, Robyg, Integer, Magellan czy CP Energia. Pracował jako doradca zarządu KGHM.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.