Ludzie rynku

Prezes Mabionu: Inwestor strategiczny jeszcze w 2021 r.

W grę wchodzą zarówno inwestorzy branżowi, jak i finansowi. Rozmowy ruszą po wakacjach - mówi Krzysztof Kaczmarczyk, prezes Mabionu.
Foto: materiały prasowe

Jakie są pana priorytety w zarządzaniu Mabionem?

Bez wątpienia Mabion jest aktualnie w ważnym momencie. Spółka przekształca się z jednoproduktowej firmy biotechnologicznej we w pełni zintegrowaną firmę biofarmaceutyczną z rozwojowym portfolio produktów. Współpraca z firmą Novavax potwierdza istotne miejsce Mabionu na globalnym rynku biotechnologicznym. Mam do zrealizowania bardzo jasno zdefiniowany cel pozyskania inwestora strategicznego, który wspólnie z nami będzie realizował długoterminowy plan rozwoju spółki.

Jak ocenia pan jej sytuację i perspektywy?

Obecnie sytuacja finansowa Mabionu jest stabilna i pozwala na prowadzenie zaawansowanych badań związanych z lekiem MabionCD20 i inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych w związku z planowaną współpracą przy produkcji szczepionki przeciw Covid-19 w ramach współpracy z amerykańską firmą Novavax.

Jaki jest status tej współpracy?

Przebiega ona zgodnie z planem. Z jednej strony realizujemy założenia podpisanej w marcu umowy ramowej. Z drugiej – równolegle – uzgadniamy z Novavaksem kolejny etap współpracy, czyli produkcję seryjną w skali komercyjnej.

Czy linia wytwórcza do produkcji komercyjnej jest już gotowa? Czy spółka czeka jeszcze na jakieś urządzenia?

Ostatnie miesiące to dla nas czas intensywnej pracy. Działania przewidziane aktualną umową są bardzo zaawansowane zarówno w laboratorium, jak i na poziomie przygotowania systemu jakości oraz dostaw i instalacji nowych urządzeń, potrzebnych do wytwarzania w skali komercyjnej. Ukończyliśmy niemal całość prac związanych z procesem produkcyjnym w skali laboratoryjnej. Na tej podstawie rozpoczęliśmy działania związane z przygotowaniem się do produkcji w skali komercyjnej. Linia wytwórcza do produkcji w skali komercyjnej jest już prawie gotowa. Czekamy jedynie na parę urządzeń, które nie są kluczowym sprzętem, i nie ogranicza to naszej zdolności do zwiększenia skali.

Zakład w Konstantynowie Łódzkim przeszedł pomyślnie audyt GMP, przeprowadzony przez niezależny podmiot amerykański na zlecenie Novavaksu i otrzymujemy regularny bardzo pozytywny feedback od amerykańskich partnerów. Przewidujemy, że realizacja serii testowej w skali komercyjnej zamknie się do końca sierpnia.

A jeśli chodzi o kolejny etap, czyli produkcję w skali komercyjnej i długofalową współpracę?

Rozmowy w tym zakresie trwają. Natomiast na tym etapie zarówno my, jak i Novavax, nie jesteśmy jeszcze gotowi do ujawniania szczegółów. Zapewniam, że Novavax widzi w nas partnera długoterminowego, czego ważnym potwierdzeniem jest chociażby zlecenie, jakie otrzymaliśmy w czerwcu, na realizację zamówienia surowców. Mówimy o takiej ilości surowców, która wystarczy na produkcję seryjną do połowy przyszłego roku, zakładając pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych Mabionu. Kolejne zamówienia surowców będą już wykonywane sukcesywnie w ramach dalszej współpracy.

Jesteśmy zdeterminowani, by jak najszybciej podpisać umowę z Novavaksem, tak by produkcja komercyjna w naszym zakładzie rozpoczęła się w 2021 r.

Na jakim etapie jest rejestracji szczepionki Novavaksu?

W związku z tym, że współpracujemy z Novavaksem i prowadzimy rozmowy w sprawie kolejnej umowy, nie możemy się wypowiadać w imieniu tej firmy na temat postępu prac nad samą szczepionką. Według oficjalnych komunikatów amerykańska spółka spodziewa się rejestracji w III kwartale – dotyczy to UE, USA, ale także krajów azjatyckich. Novavax ma już podpisane zamówienia na niemal 1,5 mld dawek szczepionki, które musi dostarczyć zgodnie z terminami dostaw.

Wróćmy do Mabionu, czy aktualne są plany budowy drugiej fabryki?

Tak, oczywiście, nasz zespół intensywnie pracuje, aby jak najszybciej wcielić je w życie. Podstawowym celem jest znacząca rozbudowa mocy produkcyjnych pod kątem produkcji antygenu szczepionkowego oraz na potrzeby wytwarzania flagowego produktu MabionCD20. Dążymy do tego, aby decyzję o rozbudowie mocy produkcyjnych podjąć niezwłocznie, tj. nie później niż w II połowie roku. Celem jest rozpoczęcie budowy Mabionu 2 jeszcze w tym roku. Pozwoli nam to na skorzystanie z przyznanego grantu oraz z finansowania dłużnego i produkcji kontraktowej dla Novavaksu oraz przyszłej komercyjnej produkcji naszego flagowego produktu MabionCD20.

Jak duża byłaby wartość takiej inwestycji i jak zostałaby sfinansowana? Czy w grę wchodziłoby np. wsparcie z PFR? Czy może kolejne granty? Renegocjacja już posiadanej umowy z EBI?

Szacujemy, że koszt budowy fabryki Mabion 2 zamknie się w przedziale 200–300 mln zł. Posiadamy już część środków na tę inwestycję. To kwota 63 mln zł, którą pozyskaliśmy jako dofinansowanie z programu operacyjnego „Inteligentny rozwój". Dodatkowo chcielibyśmy skorzystać z kredytu przyznanego nam przez Europejski Bank Inwestycyjny, niemniej będzie to wymagało rewizji i zmiany obowiązujących warunków finansowania. Prowadzimy aktywnie rozmowy, które mają doprowadzić do pozyskania pozostałej części niezbędnych środków. Naszą intencją jest, by finansowanie tej inwestycji odbyło się bez angażowania dodatkowego kapitału od akcjonariuszy.

Jak mocno zakład zwiększy moce przerobowe Mabionu?

Dzisiaj w naszej fabryce mamy dwa bioreaktory o pojemności 2500 litrów każdy. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami dwa kolejne są w trakcie negocjacji i zostaną zainstalowane według harmonogramu, który obecnie jest dopracowywany wraz z Novavaksem. W planie budowy drugiej fabryki zakładamy, że umieścimy tam dodatkowe 12 bioreaktorów. Docelowo więc Mabion ma dysponować 16 bioreaktorami, co znacząco zwiększy nasze moce produkcyjne.

Jak rozwijają się pozostałe projekty, w szczególności MabionCD20? Kiedy można się spodziewać rejestracji?

Rozwój MabionCD20 pozostaje kluczowym priorytetem naszej spółki. Jesteśmy na ostatnim etapie przed rejestracją w UE, w której przygotowujemy się do przeprowadzenia pomostowego badania klinicznego w uzgodnieniu z najważniejszymi regulatorami oraz kontynuujemy prowadzenie pakietu badań analitycznych. Mamy także gotową całą dokumentację badania, wybrane kraje i kilkadziesiąt ośrodków klinicznych do realizacji projektu. Oczekujemy na zgody regulatorów w poszczególnych krajach na rozpoczęcie drugiej fazy badania, która polega na leczeniu i obserwacji pacjentów.

Czy trwają prace nad umową partnerską dla Mabion CD20?

Obecnie priorytetem jest pozyskanie inwestora strategicznego. Aktualnie nie poszukujemy partnera wyłącznie do komercjalizacji leku MabionCD20 na rynek europejski czy amerykański. Skupiamy się na inwestorze długoterminowym, który być może będzie chciał decydować o partnerstwie na USA, na Europę lub na oba te rynki.

Jak przebiega poszukiwanie inwestora? W grę wchodzą inwestorzy finansowi czy raczej branżowi?

Branża biotechnologiczna stanowi jeden z filarów nowoczesnej gospodarki w najlepiej rozwiniętych krajach i zainteresowanie inwestorów tym sektorem jest olbrzymie. Mabion, jako jeden z liderów z regionie, także jest uważnie obserwowany przez tych inwestorów – zarówno finansowych, jak i branżowych.

Czy inwestor objąłby pakiet mniejszościowy czy raczej większościowy (zapewne z opcją wezwania i wycofania spółki z giełdy)?

Jest za wcześnie, aby mówić o takich szczegółach. Zależy nam na dopasowaniu nowego partnera do realiów czasu i miejsca, w którym jesteśmy jako spółka. Jestem przekonany, że przyjęte przez nas rozwiązanie będzie z korzyścią dla akcjonariuszy.

Do kiedy dajecie sobie czas na znalezienie inwestora?

Dla spółki będzie to strategiczna decyzja. Na szczęście nie musimy działać pod presją czasu – zależy nam na dokonaniu najlepszego możliwego wyboru. Realizowany jest założony harmonogram. Takie procesy mają swoją dynamikę i czas trwania liczony bardziej w miesiącach niż tygodniach, zazwyczaj to 9–12 miesięcy. Naszym doradcą jest Rothschild & Co. Spółka zakończyła wszystkie wewnętrzne działania przygotowawcze i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia rozmów. Po wakacjach planowane jest rozpoczęcie bezpośrednich rozmów z partnerami strategicznymi. Wszyscy jesteśmy zdeterminowani, aby proces pozyskania partnera strategicznego przebiegał płynnie i dynamicznie. Planujemy wyłonienie go do końca 2021 r.

Czy współpraca z Novavaksem może przybrać formę współpracy kapitałowej?

Nie prowadziliśmy takich rozmów z Novavaksem. Obie strony są w pełni zaangażowane w realizację umowy związanej z antygenem i to jest nasz wspólny priorytet.

Rada nadzorcza Mabionu w maju 2021 r. powołała Krzysztofa Kaczmarczyka na prezesa spółki. Jest on absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ma duże doświadczenie na rynku kapitałowym. W latach 2006–2020 pełnił funkcję członka rad nadzorczych ponad 30 spółek notowanych na GPW. Uczestniczył w procesach pozyskiwania inwestorów strategicznych dla takich firm, jak: Polish Energy Partners, Robyg, Integer, Magellan czy CP Energia. W latach 2016–2019 pracował jako doradca zarządu KGHM Polska Miedź.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.