Ludzie rynku

Dyrektor BM Pekao: Zdalnie powalczymy o nowych klientów

WYWIAD | PIOTR KOZŁOWSKI z dyrektorem Biura Maklerskiego Pekao rozmawia Przemysław Tychmanowicz

Piotr Kozłowski

Foto: materiały prasowe

Jak pan ocenia waszą aktualną pozycję rynkową? Jesteście w pierwszej dziesiątce najaktywniejszych brokerów na GPW, ale jednak do czołówki trochę wam jeszcze brakuje.

Nasza pozycja na rynku się umacnia. Po pięciu miesiącach zaliczamy się do pierwszej trójki najbardziej aktywnych polskich biur maklerskich (nasz udział w rynku kasowym wzrósł do 5,1 proc.), aktywnie działamy na rynku IPO i ECM (pierwotnych ofert publicznych i rynku papierów udziałowych – red.), bierzemy również udział w transakcjach ABB (przyspieszonej budowy księgi popytu – red.), wezwaniach, skupach i kreowaniu rynku produktów strukturyzowanych. Przypomnę, że zgodnie z naszą strategią zakładamy, że w 2024 r. nasz udział w obrotach na krajowym rynku kapitałowym wzrośnie do około 8 proc. W ostatnim okresie wzmocniliśmy też obszar animacji oraz dział analiz. W tym ostatnim nadal pracujemy nad szerszym pokryciem branżowym oraz przebudową materiałów analitycznych dla klientów indywidualnych. Podobnie jak w zeszłym roku i w tym chcemy wdrażać nowe usługi – w zeszłym roku był to rejestr akcjonariuszy, w ramach którego nasi klienci zdeponowali w BM Pekao akcje o wartości nominalnej ponad 65 mld zł, w tym roku wdrożyliśmy usługę agenta emisji i już w okresie wakacyjnym planujemy przeprowadzić pierwszą transakcję.

Od dłuższego czasu mówicie także o większej digitalizacji usług. Na jakim etapie jesteście?

W obszarze digitalizacji możemy się pochwalić wdrożeniem zdalnego otwierania rachunku. Jest to proces w pełni zautomatyzowany w formule end-to-end bez udziału naszych pracowników i konieczności odwiedzania punktu usług maklerskich. Pozwala on również na zdalne skorzystanie z innych usług jak dostęp do analiz, rynków zagranicznych, zawarcie umowy PPZ (przyjmowania i przekazywania zleceń – red.) oraz na automatyczną integrację z platformą bankową. Usługę tę kierujemy przede wszystkim do klientów banku poszukujących alternatywnych do lokat form inwestowania oraz do każdego nowego klienta, który będzie zakładał rachunek bankowy. Klient będzie mógł inwestować na rynku krajowym, rynkach zagranicznych – na których bez wątpienia jesteśmy liderem – oraz w produkty dostępne subskrypcyjnie, jak FIZ-y, certyfikaty inwestycyjne oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W najbliższym czasie chcemy, aby ta funkcjonalność była dostępna również w aplikacji mobilnej banku Pekao (PeoPay). Planujemy też wdrożenie nowego modułu maklerskiego. Liczymy, że nowe rozwiązanie pozwoli nam na szersze zainteresowanie klientów produktami rynku kapitałowego. Dla osób, które będą chciały po raz pierwszy zainwestować na giełdach, przygotowaliśmy serię minipodręczników edukacyjnych przybliżających zagadnienia rynku kapitałowego, które systematycznie zamieszczamy na naszych stronach internetowych i na kanale YouTube. Do dyspozycji klientów jest również nasze contact center oraz maklerzy w sieci punktów usług maklerskich (PUM) i centrali biura maklerskiego. Kolejnym krokiem będzie udostępnienie tej funkcjonalności wszystkim zainteresowanym – już bez konieczności posiadania rachunku w banku Pekao. Chcemy być platformą otwartą.

Liczy pan, że to przełoży się na większą liczbę nowych rachunków maklerskich? W ogólnodostępnych statystykach jakiegoś znaczącego przyrostu liczby klientów BM Pekao nie widać...

Jesteśmy umiarkowanie zadowoleni, nasza baza rośnie w tempie podobnym do rynkowego, pomimo że statystyki Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych tego nie wykazują z powodu zamknięcia 70 tys. nieaktywnych rachunków w 2020 r. i kolejnych 10 tys. rachunków w roku bieżącym. Obecnie po zakończeniu tego procesu i wdrożeniu możliwości zdalnego otwierania rachunku maklerskiego liczymy, że staniemy się jednym z liderów, jeśli chodzi o liczbę nowych klientów.

A co z integracją biznesów maklerskich w grupie Pekao? Kiedy się zakończy?

Na pierwsze dni lipca zaplanowaliśmy integrację systemową klientów. Oznacza to, że tym samym zakończymy fuzję operacyjną w biurze maklerskim banku. Nasi klienci uzyskają szerszy dostęp również do usług bankowych – będą dysponować jednym systemem i ostatecznie również aplikacją mobilną. To także znacznie ułatwi nam dalszy zaplanowany rozwój narzędzi dla klientów, jak choćby wdrożenie całkowicie nowej odsłony usługi doradztwa inwestycyjnego. Dążymy do tego, aby nasi klienci mogli korzystać z w pełni zintegrowanych narzędzi, w nowoczesnych procesach i przez to z dostępem do wielu usług, które są systematycznie rozwijane w banku i biurze maklerskim.

CV

Piotr Kozłowski z polskim sektorem finansowym i bankowym związany jest od ponad 20 lat. Od 1996 r. jest w grupie Pekao. W latach 2009–2018 w zarządzie CDM Pekao, gdzie nadzorował pion finansów, pion operacji oraz IT. Od 2018 do 2019 r. członek rady nadzorczej CDM Pekao. Dyrektorem BM Pekao (wcześniej DM Pekao) jest nieprzerwanie od 2009 r. Aktywnie uczestniczy też w pracach Izby Domów Maklerskich jako członek Rady IDM.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.