Handel i konsumpcja

Eurocash zawodzi wynikami

Akcje hurtownika na otwarciu dzisiejszej sesji zniżkują o około 10 proc. na wieść o słabszych niż oczekiwano wynikach.
Foto: materiały prasowe

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6187,58 mln zł w III kwartale wobec 5761,18 mln zł rok wcześniej. Rynek oczekiwał 6415,6 mln zł.

Eurocash miał 35,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Oczekiwano, że zysk netto sięgnie 60,6 mln zł. W tym samym okresie przed rokiem było to 58,66 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 58,15 mln zł wobec 81,08 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wyniki Grupy Eurocash w III kwartale br. były pod wpływem trzech najistotniejszych czynników. Po pierwsze, sprzedaż rośnie dzięki dokonanym akwizycjom oraz inwestycjom w nowe projekty. Z drugiej strony, inwestycje te obciążają przejściowo wyniki grupy. Dodatkowy negatywny wpływ na wyniki III kwartału miała ponadto gorsza rentowność zanotowana w formacie Cash&Carry oraz w segmencie dystrybucji papierosów i produktów impulsowych" – tłumaczy zarząd firmy.

EBITDA Grupy Eurocash wyniosła w III kwartale 2017 r. ponad 101 mln zł wobec 123 mln zł przed rokiem. Analitycy zakładali, że EBITDA sięgnie 131 mln zł.

"Głównym motorem dynamicznego wzrostu sprzedaży w segmencie detalicznym są akwizycje zrealizowane na przełomie 2016 i 2017 r., a w szczególności przejęcie blisko 250 supermarketów EKO. Kontynuujemy integrację tych placówek z Delikatesami Centrum, tak aby docelowo stworzyć ogólnopolską sieć supermarketów, z silną marką, obejmującą placówki franczyzowe oraz własne. Rozwój własnego detalu ma strategiczne znaczenie dla przyszłości Grupy Eurocash i naszych klientów. To oni będą beneficjentami rozwiązań, które wypracujemy we własnych sklepach, zarówno w kontekście efektywnej logistyki, marketingu, jak i odpowiedniej skali, która umożliwi uzyskanie konkurencyjnych warunków zakupowych i w efekcie pozwoli wspólnie mierzyć się z dyskontami" – mówi członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash Jacek Owczarek. Jego zdaniem gorszy wynik w segmencie Hurt Niezależny wynika m.in. ze słabszego od oczekiwań sezonu letniego, co miało negatywny wpływ na sprzedaż napojów oraz piwa.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku 28 sklepów EKO przeszło rebranding na Delikatesy Centrum, a kolejnych 9 placówek zmieniło szyld w październiku 2017 r.

Na koniec III kwartału br. liczba własnych sklepów detalicznych Grupy Eurocash obejmowała 452 placówki w sieci Inmedio, 118 w sieci Delikatesy Centrum oraz 227 w sieci EKO (w tym 37, które już zmieniły szyld na Delikatesy Centrum).


Wideo komentarz

Powiązane artykuły