Banki

Alior bada popyt na obligacje

Bank rozpocznie budowę księgi popytu przed planowaną emisją obligacji podporządkowanych. Maksymalna łączna wartość nominalna wynosi 400 mln zł.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Chodzi o ośmioletnie obligacje podporządkowane, niezabezpieczone, oferta ma być niepubliczna. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększone o marżę, która zostanie ustalona podczas budowy księgi popytu. Planowana emisje ma się odbyć w październiku, ale bank zaznacza, że ostateczna wartość emisji i termin będą uzależnione od sytuacji na rynku obligacji.

Pod koniec sierpnia nadzorcza Alior Banku zgodziła się na otwarcie, tym razem publicznego, programu emisji obligacji o wartości do 1,2 mld zł i bank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny. Łączna wartość nominalna programu wynosi 1,2 mld zł – do 12 mln sztuk obligacji o nominale 100 zł każda lub wielokrotności tej kwoty.

Zarząd zapowiedział wtedy, że jesienią wyjdzie na rynek. - Oferta będzie publiczna, skierowana zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Pierwsza emisja obligacji mogłaby zostać przeprowadzona już jesienią, w zależności od sytuacji na rynku. Przewidujemy istotnie większą wartość emisji niż w ubiegłym roku, będzie to kilkaset mln zł. Dzięki temu będzie w niej mogła wziąć udział szeroka grupa inwestorów – mówi Filip Gorczyca, wiceprezes Alior Banku, odpowiedzialny za pion finansów.

Nowy publiczny program pozwala na przeprowadzenie wielokrotnych publicznych emisji obligacji (w oparciu o prospekt emisyjny), zarówno obligacji zwykłych, jak i podporządkowanych o terminie zapadalności do 10 lat. Bank planuje wprowadzać obligacje emitowane w ramach tego programu do notowań na rynku regulowanym GPW  lub ASO Catalyst prowadzonym przez GPW lub BondSpot.

Wiosną ubiegłego roku obligacje podporządkowane Aliora w ofertach publicznych cieszyły się wielkim powodzeniem. W ciągu zaledwie kilku godzin pierwszego dnia subskrypcji objęte zapisami zostały wszystkie obligacje o wartości 150 mln zł. W równie szybkim czasie wykupiona została druga transza obligacji o wartości 70 mln zł. Kupon wynosił wtedy 3 i 3,25 pkt proc. ponad WIBOR. Jest spore prawdopodobieństwo, że tym razem uda się taniej pozyskać finansowanie.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.