Analizy

Szczęśliwa trzynastka funduszy polecanych przez TFI na resztę roku

Spora część pytanych przez nas ekspertów TFI na drugą połowę roku zdecydowanie poleca fundusze małych i średnich spółek, które są po prostu bardzo tanie.
Foto: Adobestock

Zarządzający są raczej zgodni – taka promocja na krajowym rynku akcji nie zdarza się często, a na II półrocze warto dobrać do portfela fundusze akcji, szczególnie małych i średnich spółek. Poniżej prezentujemy szczęśliwą trzynastkę funduszy polecanych przez TFI na resztę roku.

ADAM DAKOWICZ prezes, AgioFunds TFI

wskazany fundusz: AGIO KAPITAŁ | fundusz ma 1,44 proc. zysku od początku roku przy średniej dla grupy 0,23 proc.

Inwestycją wartą rozważenia na najbliższe półrocze są fundusze o niskiej zmienności, raczej pieniężne lub inwestujące w obligacje korporacyjne, jak Agio Kapitał. Przede wszystkim ze względu na horyzont inwestycyjny, bo jeśli mówimy o półroczu, to z zasady jest to zbyt krótka perspektywa, by inwestować w akcje. Choć obecnie niskie wyceny spółek dają ogromny potencjał wzrostu w przyszłości i z tego na pewno warto skorzystać.

RAFAŁ BOGUSŁAWSKI strateg, Amundi Polska TFI

wskazany fundusz: AMUNDI GLOBALNYCH PERSPEKTYW UMIARKOWANY | strata 3,14 proc. od początku roku przy 1,82 proc. średniej straty w grupie.

W II półrocze wchodzimy, mając w tle eskalację wojny handlowej między USA i Chinami oraz zaostrzanie polityki monetarnej przez Fed, przy równoczesnej dobrej koniunkturze gospodarczej w większości krajów świata. Możemy się spodziewać podwyższonej zmienności, ale równocześnie dane makro wskazują, że ryzykowne aktywa mogą przynieść pozytywne stopy zwrotu. Fundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany realizuje strategię bazującą na dywersyfikacji geograficznej i pomiędzy klasami aktywów. Pozwala to zmniejszyć zmienność stopy zwrotu, ale daje szanse na uzyskanie atrakcyjnych zysków.

KACPER ŻAK zarządzający, BPS TFI

wskazany fundusz: BPS AKCJI | od stycznia zniżka

o 13,45 proc. przy 10,86 proc. średniej straty w grupie

Najbliższe miesiące przyniosą odbicie na rynkach rozwijających się. Spadki, z którymi mieliśmy do czynienia, były w główniej mierze skutkiem obaw inwestorów o spowolnienie światowego wzrostu gospodarczego, związanego ze wzrostem protekcjonizmu handlowego. Spodziewamy się, że pojawiające się w ostatnich tygodniach nieskoordynowane groźby dotyczące nakładania kolejnych ceł importowych przez USA i odpowiedzi pozostałych krajów miały charakter strategii negocjacyjnych, a sytuacja się uspokoi. Na krajowym rynku są silne przesłanki kupna akcji. Takiego rozdźwięku pomiędzy tempem wzrostu PKB i poziomem wycen akcji mierzonych wskaźnikiem cena/zysk na polskiej giełdzie nie było od 2011 r.

TOMASZ SALUS prezes, Caspar TFI

wskazany fundusz: CASPAR GLOBALNY | fundusz ma 3,8 proc. zysku przy wyniku grupy -1,82 proc.

Fundusz inwestuje w akcje spółek z różnych branż, ale interesują nas tylko „dobre spółki" o rozsądnej wycenie. Fundusz ma szerokie możliwości alokacji zarówno w akcje, jak i obligacje całego świata. Szczególnie interesują nas trendy zmieniającego się świata – w tym e-commerce, automatyzacja, cyfryzacja.

DARIUSZ NAWROT starszy analityk rynków kapitałowych, MetLife TFI

wskazany fundusz: METLIFE AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK | fundusz jest 9,3 proc. pod kreską przy średniej w grupie -8,5 proc.

Małe spółki są obecnie najbardziej niedowartościowane. Indeks cenowy, najlepiej obrazujący sytuację na całym rynku, spadł od szczytu z marca 2017 r. o 32 proc., do poziomu najniższego od jesieni 2013 r., gdy tymczasem PKB w Polsce rośnie w tempie najszybszym od siedmiu lat. Niskie wyceny akcji można częściowo tłumaczyć obawami inwestorów o wpływ presji płacowej i surowcowej na wyniki małych firm. W sytuacji silnego popytu konsumpcyjnego powinno się to jednak udać przenieść na ceny wyrobów gotowych. Może to być widoczne już w najbliższym czasie.

RYSZARD MIODOŃSKI zarządzający Noble Funds TFI

wskazany fundusz: NOBLE FUND TIMINGOWY | wynik funduszu od początku roku to -2,3 proc., a całej grupy -6,5 proc.

W obecnej sytuacji rynkowej, w której mamy do czynienia z brakiem kontynuacji zsynchronizowanego wzrostu gospodarczego na świecie, zacieśnianiem warunków monetarnych przez banki centralne, rosnącą niepewnością co do wojen handlowych prowadzonych przez USA i zwiększoną zmiennością na rynkach finansowych, wydaje się nam, że dobrym wyborem mogą być strategie aktywnej alokacji. Nic nie zapowiada zmiany nastawienia inwestorów w kolejnych miesiącach, szczególnie biorąc pod uwagę poziomy wycen, które są podwyższone w stosunku do swojej historii. Trzeba jednak pamiętać, że od spowolnienia wzrostu gospodarczego do recesji jest jeszcze długa droga. Do tej pory zazwyczaj większe przeceny, które nie są niczym nowym na rynkach akcji, stwarzały historycznie – w trakcie ekspansji – dobre okazje do kupna.

ŁUKASZ KWIECIEŃ wiceprezes, PKO TFI

wskazany fundusz: PKO SKARBOWY | fundusz ma 0,64 proc. zysku w tym roku przy 0,77 proc. w grupie

Fundusze inwestycyjne to świetny pomysł na lokowanie pieniędzy – ale w dłuższym terminie. Nie polecam krótkoterminowej, np. kilkumiesięcznej, spekulacji na funduszach, choć zdaję sobie sprawę, że jest wielu amatorów takiej zabawy. Jeśli ktoś szuka alternatywy dla lokat, ale przy świadomości różnic między oboma produktami, to na tak krótki okres może próbować zaparkować pieniądze np. w PKO Skarbowy.

TOMASZ HOŃDO starszy analityk, Quercus TFI

wskazany fundusz: QUERCUS AGRESYWNY | wynik funduszu to spadek o 17 proc. przy spadku w grupie o 10,9 proc.

Nastroje na GPW uległy już głębokiemu pogorszeniu. Nasz Barometr Nastrojów Giełdowych, który jeszcze wiosną 2017 r. był w „strefie optymizmu" (co, jak się okazało, świetnie skorelowane było ze szczytem indeksu małych spółek), teraz dla odmiany jest głęboko w „strefie strachu". Przy takich odczytach opłacało się kupować akcje. Największym czynnikiem ryzyka dla optymistycznego scenariusza jest natomiast groźba ewentualnej fali wyprzedaży na rynkach globalnych.

PIOTR SZULEC dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej, Pekao TFI

wskazany fundusz: PEKAO ALTERNATYWNY – ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU | fundusz jest jak dotąd 0,65 proc. na minusie od początku roku

Biorąc pod uwagę trudność, z jaką rynki odzyskują siły po mocnej korekcie w ostatnich miesiącach, siłę amerykańskiego dolara, będącą następstwem konsekwentnego podwyższania stóp procentowych w USA, która negatywnie oddziaływała i oddziałuje na rynki wschodzące, oraz fakt, że rynek nie potrafi jeszcze do końca oszacować negatywnych skutków zmian w polityce celnej USA, najlepszą strategią na kolejne półrocze wydaje się zachowawcze podejście do rynku, z pozostawieniem sobie jednak furtki umożliwiającej zarabianie w momencie wystąpienia wyraźnych okazji rynkowych. Produktem, który odpowiada takim założeniom, może być np. Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu.

EWA RADKOWSKA-ŚWIĘTOŃ prezes, Skarbiec TFI

wskazany fundusz: SKARBIEC MARKET NEUTRAL | fundusz notuje wzrost o 6,6 proc. od początku stycznia

Wynik tego funduszu jest pochodną realizowanej strategii inwestycyjnej, opartej na maksymalizowaniu zysku przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka, co przy obecnej zmienności na rynku i czynnikach ryzyka związanych z wojną celną czy zacieśnianiem polityki monetarnej niewątpliwie może być najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla naszych klientów. Do tego funduszu dokonujemy selekcji spółek charakteryzujących się potencjałem ponadprzeciętnego wzrostu w wybranych sektorach gospodarki, głównie w technologii czy w przemyśle na rynkach zagranicznych (USA i kraje rozwinięte), i neutralizujemy je, zajmując krótkie pozycje na wybrane indeksy giełdowe. Uznajemy więc, że warto ograniczyć ryzyko rynkowe, zachowując potencjał do skorzystania z dobrych wyników spółek.

DARIUSZ KUŚMIDER zarządzający, TFI Allianz Polska

wskazany fundusz: ALLIANZ AKCJI | strata 8,3 proc. od początku roku przy 10,9 proc. straty w grupie | i ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | strata 3,7 proc. od początku roku przy 8,5 proc. dla grupy

Stopy zwrotu na rynkach akcji od początku roku dalekie są od optymistycznych oczekiwań. Słabość ta może dziwić w kontekście dobrego otoczenia makroekonomicznego, braku oznak recesji czy gwałtownego spowolnienia oraz historycznie niskich wycen. Fundamenty w dalszym ciągu są dobre, a większość strachów może się okazać chwilowa. Patrząc na poszczególne spółki notowane na GPW, można obecnie znaleźć sporo tanio wycenianych, dobrze zarządzanych, z dobrym pomysłem na biznes, rosnących firm.

Posiadanie akcji połączone z akceptacją podwyższonej zmienności w krótkim terminie i cierpliwością może się okazać dobrą inwestycją w średnim i długim terminie. W związku z tym naszym typem są Allianz Akcji i Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek.

PIOTR ZAGAŁA TFI BGŻ BNP Paribas

wskazany fundusz: BGŻ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | spadek o 7,7 proc. w tym roku przy średniej zniżce w grupie o 8,5 proc.

Oczywiście trudno zachęcać do aktywów, które od prawie dwóch lat znajdującą się w bessie. Z racji odpływów z lokalnych funduszy trudno też znaleźć punkt przegięcia, kiedy to będzie można mieć nadzieję na odbicie indeksu sWIG80. Ta ponura atmosfera sprzyja jednak okazjom. I z tym właśnie mamy do czynienia. Wiele spółek małych jest bardzo tanich. Co ważniejsze, płacą sowite dywidendy.

ANDRZEJ CZYRKO dyrektor biura sprzedaży, TFI PZU

wskazany fundusz: PZU DŁUŻNY RYNKÓW WSCHODZĄCYCH | fundusz notuje spadek o 3,69 proc. od początku roku

Poza podstawowym rozwiązaniem, jakim są fundusze gotówkowe, warto w swoim portfelu umieścić PZU Dłużny Rynków Wschodzących. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje rządowe krajów zaliczanych do emerging markets w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Inwestycje są dokonywane zarówno w twardej, jak i w lokalnych walutach poszczególnych krajów – w zależności od analizy i oceny potencjału danego rynku. W obszarze tej klasy aktywów mieliśmy niedawno do czynienia z dużymi przecenami, związanymi z sytuacją geopolityczną. fot. r.guz (2), mat.prasowe (11)


Wideo komentarz

Powiązane artykuły