To już druga, w ostatnim czasie, publiczna emisja obligacji Kruka. Pod koniec ubiegłego roku firma bez problemu pozyskała 50 mln zł. Popyt na papiery był tak duży, że potrzebna była redukacja zapisów, która wyniosła 79 proc. Obecna oferta potrwa do 4 lutego. Oprocentowanie papierów jest oparte o trzymiesięczny Wibor i powiększone o marżę w wysokości 3,3 pkt proc. Na tym jednak Kruk nie poprzestaje. Firma chce także pozyskać do 350 mln zł z emisji obligacji skierowanej do inwestorów instytucjonalnych.

- Jesteśmy również aktywni na rynku obligacji kierowanych do instytucji,  podejmując decyzję  o przeprowadzeniu pierwszej w tym roku emisji  obligacji pod bezprospektowym programem, o czym spółka poinformowała raportem bieżącym w dniu 21 stycznia tego roku.  W ubiegłym roku mieliśmy zarówno rekordowe spłaty, jak i inwestycje. Początek tego roku jest intensywny, a my konsekwentnie chcemy dalej się rozwijać. Środki pozyskane z emisji obligacji, jak i ze źródeł bankowych, pomogą nam w realizacji naszych planów– wskazuje Piotr Krupa, prezes Kruka.