Notowania ropy naftowej w bieżącym tygodniu poruszają się w dół – niezbyt gwałtownie, ale systematycznie. Dzisiaj ruch spadkowy jest kontynuowany. W rezultacie, cena tego surowca znajduje się na drodze do zakończenia całego tygodnia zniżką, już czwartą z kolei.

Cena ropy naftowej w tym tygodniu znajduje się pod presją głównie ze względu na obawy związane z kondycją światowej gospodarki, co wynika z cyklu podwyżek stóp procentowych przez wiele banków centralnych. Najgłośniej było o podwyżce stóp przez amerykański Fed, ale bynajmniej nie była to podwyżka jedyna: na podobne ruchy zdecydowały się banki centralne m.in. Szwecji, Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Co prawda zdarzały się wyjątki, ale nie zmieniają one wiele w ogólnym obrazie sytuacji – bank centralny Japonii utrzymał stopy na niezmienionym poziomie ze względu na i tak wątły tamtejszy wzrost gospodarczy, a bank centralny Turcji wręcz obniżył stopy, ale sytuacja gospodarcza w tym kraju już od dłuższego czasu jest dramatyczna.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

DM BOŚ

Całość składa się na obraz coraz większych trudności w światowej gospodarce, a co za tym idzie, spadku popytu na paliwa na świecie (bowiem jest on silnie powiązany z koniunkturą). Ten czynnik obecnie w największym stopniu wpływa na ceny ropy – jednak prawdopodobnie zniżki byłyby jeszcze większe, gdyby nie kilka czynników podtrzymujących notowania ropy naftowej.

Wśród tych czynników warto wymienić: niski poziom zapasów ropy naftowej na świecie, problemy z produkcją ropy naftowej w OPEC+, zaostrzenie konfliktu w Ukrainie, czy też oddalające się perspektywy rychłego paktu nuklearnego z Iranem.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

DM BOŚ

PSZENICA

Wzrostowy tydzień na rynku pszenicy.

Notowania pszenicy dzisiaj kierują się w dół – niemniej, przez większość bieżącego tygodnia cena tego zboża zwyżkowała, a cały tydzień najprawdopodobniej zakończy się na tym rynku na sporym plusie.

Wzrost cen pszenicy w ujęciu bieżącego tygodnia to przede wszystkim efekt wzrostu niepewności co do podaży tego zboża z Ukrainy. Ogłoszona przez Władimira Putina mobilizacja w Rosji sugeruje, że do zakończenia konfliktu za naszą wschodnią granicą nie jest blisko, a to może rzutować na ukraińską produkcję i eksport zbóż.

Zwyżkom cen pszenicy sprzyjały także niepokojące doniesienia dotyczące pogody na kluczowych terenach uprawy zbóż w Argentynie. Mimo że w kraju tym pojawiło się ostatnio więcej deszczu, to i tak niewystarczająco dużo, aby zniwelować negatywny efekt wcześniejszej suszy na produkcję zbóż.

Notowania pszenicy w USA – dane dzienne

Notowania pszenicy w USA – dane dzienne

DM BOŚ

Dorota Sierakowska, analityk surowcowy DM BOŚ