W I kw. 2017 r. wolumen sprzedaży tych wyrobów wzrósł o 19 proc., w porównaniu z rokiem ubiegłym, a ich udział w ofercie zwiększył się z 61 proc. w I kw. 2016 r. do 74 proc. w I kw. tego roku.

Równolegle chemiczna grupa pracuje nad nowymi produktami. Przykładem są poliole poliestrowe. W ten segment rynku PCC Rokita zamierza wejść jeszcze w tym kwartale. Produkty te bazują na zupełnie innych surowcach niż używane dotąd przez spółkę oraz na oddzielnej infrastrukturze produkcyjnej.

Grupa poszukuje też możliwości dalszej ekspansji zagranicznej. Niedawno spółka rozpoczęła działalność w Azji – jednym z najbardziej perspektywicznych rynków dla branży chemicznej. Jednym z analizowanych projektów jest budowa fabryki w Malezji. Na europejskim rynku PCC Rokita rozważa zakup aktywów Oltchimu w Rumunii.

Przychody chemicznej grupy wzrosły w I kw. o 8 proc., do 303,67 mln zł, a zysk netto o 13 proc., sięgając 33,7 mln zł. – Tak dobre wyniki wypracowaliśmy w głównej mierze dzięki sprzyjającej koniunkturze na rynku chloroalkaliów – wyjaśnia Wiesław Klimkowski, prezes PCC Rokita.

Chemiczna spółka jest w trakcie procesu zatwierdzania przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu dla kolejnego już, piątego programu emisji obligacji. box