Łukasz Wardyn

CMC Markets

USD/PLN q

Wysokie nominalne stopy procentowe w Polsce oraz całym regionie Europy Wschodniej wraz z perspektywami na dalsze ich zwyżki będą docelowo przyciągać do PLN olbrzymie kapitały. Jednak do aprecjacji złotego potrzeba uspokojenia sytuacji na światowych rynkach. To już się powoli materializuje. Wejście: 4,45. SL: 4,65. Cel: 4,16.

złoto p

Złoto bardzo zawodzi byki. Ryzykiem dla długich pozycji może być percepcja inwestorów, że sytuacja w Ukrainie zmierza w kierunku rozejmu. To mogłoby sprowadzić głęboką wyprzedaż złota. Dopóki jednak geopolityczne napięcia trwają, to byki mają przewagę i nadal umiarkowane szanse na rozbudowanie trendu wzrostowego. SL: 1880. Cel: 2050.

WIG20 p

Można założyć, że rynkom znane są już potencjalne długoterminowe zagrożenia związane z wojną w Ukrainie. Ona będzie trwała i należy nastawić się na różne błyskawiczne szoki, głównie wpływające na trendy inflacyjne i/lub na obawy stagflacyjne. Potencjalnie pozytywów obecnej sytuacji dla polskich aktywów może być znacznie więcej niż negatywów. Wejście: 2010. SL: 1910. Cel: 2150.

Marcin Kiepas

Tickmill

USD/HUF p

Po silnym wzroście z przełomu lutego i marca para wróciła w rejon popytowego oddziaływania szczytów z listopada i grudnia. Tam na nowo powinien uaktywnić się popyt, kończąc spadkową korektę i wypychając kurs powyżej 350 forintów. Wejście: 327. SL: 317. Cel: 357.

pszenica p

To jeszcze nie koniec zwyżek cen pszenicy. Dlatego strategia dla tego rynku powinna zakładać „kupowanie dołków" i redukcję długich pozycji powyżej ostatnich szczytów. Wejście: 955. SL: 875. Cel: 1320.

S&P 500 q

Rynki akcji w swym optymizmie zawędrowały zbyt wysoko. Inwestorzy przez pół marca grali na koniec wojny w Ukrainie, jednocześnie ignorując temat spodziewanych szybkich podwyżek stóp procentowych przez Fed. W kwietniu temat podwyżek wróci, ściągając w dół Wall Street. Wejście: 4615. SL: 4750. Cel: 4250.

Michał Krajczewski

BM BNP Paribas

AUD/USD q

Kurs dotarł do ważnego poziomu oporu w rejonie 0,754, gdzie znajduje się lokalne maksimum z przełomu października i listopada, a także lokalne minimum z marca ubiegłego roku. W ostatnich dniach obserwujemy zatrzymanie zwyżek kursu, a wskaźniki są bliskie wygenerowania sygnału sprzedaży. SL: 0,76. Cel: 0,725.

cynk p

Notowania cynku kontynuują po przejściowej korekcie w połowie marca trend wzrostowy – wysokie ceny energii w Europie ograniczają możliwości produkcji metalu na Starym Kontynencie, znacząco zmniejszając jego podaż w krótkim terminie. SL: 3700. Cel: 4500.

mWIG40 q

Indeks średnich spółek na GPW był słabszy w trakcie marcowego odbicia i dopiero zamknął lukę spadkową z 24 lutego. Ostatnie pozytywne ruchy indeksów w znacznej mierze zdyskontowały zakończenie wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, co może nie wydarzyć się tak szybko, jak oczekują inwestorzy, i spowodować korektę notowań. SL: 5100. Cel: 4400.

Rafał Sadoch

BM mBanku

EUR/USD q

Dywergencja w polityce monetarnej pomiędzy Fedem a EBC powinna przemawiać na korzyść amerykańskiej waluty. Cel: 1,08.

ropa WTI q

Choć w przypadku eskalacji działań wojennych w Ukrainie ryzyka skierowane są w górę, to jednak w średnim terminie napięcia na rynku ropy powinny być łagodzone. Wejście: 110.

S&P 500 p

Choć wojna w Ukrainie trwa, a rynek przygotuje się na bardziej agresywną podwyżkę stóp procentowych w maju przez Fed, to jednak dużo jest już wycenione, a mimo przeciwności zarówno kondycja gospodarcza, jak i wyniki spółek pozostają dobre.

Kamil Cisowski

DI Xelion

USD/RUB p

Kurs rubla, który odrobił niemal całe straty poniesione po inwazji, wynika w dużej mierze z braku płynności rynku i blokowania podaży rosyjskiej waluty. Oczekujemy, że jakiekolwiek poluzowanie obecnego reżimu wymiany waluty będzie wiązało się z jej osłabieniem, natomiast nie jest to warunek konieczny, by do niego w kwietniu doszło.

pallad p

Pallad jest surowcem, który przeszedł w ostatnim miesiącu daleką drogę. Udział Rosji w globalnej produkcji (około 40 proc.) sprawił, że na początku marca gwałtownie drożał, następnie nastąpiło załamanie notowań. Uważamy, że z uwagi na wojnę, która będzie się naszym zdaniem przedłużać, potencjał do przeceny jest obecnie wyczerpany.

sWIG80 q

Na koniec marca sWIG80 zbliżył się do poziomu neutralnego YTD, co w naszej opinii nie do końca jest uzasadnione, gdy weźmie się pod uwagę sytuację w gospodarce. Uważamy, że najbliższy miesiąc może okazać się trudny dla GPW, a wśród małych spółek najmniej reprezentowany jest sektor finansowy, który zapewne będzie beneficjentem kolejnych podwyżek stóp.

Marek Rogalski

DM BOŚ

EUR/USD q

Europejski Bank Centralny jeszcze nie jest gotowy na „jastrzębi" zwrot, aby odpowiedzieć na galopującą inflację. Dysproporcja wobec coraz bardziej zdecydowanego w działaniach Fedu zacznie być coraz bardziej znacząca.

pallad p

Zmiany na palladzie w dużej mierze zależą od oceny relacji z Rosją, która pozostaje jego znaczącym producentem. Duża zmienność w najbliższych tygodniach może się tu utrzymać.

Nasdaq q

Szkodzić będzie agresywna polityka Fedu oraz ryzyko pogorszenia się globalnych relacji z Chinami, jeżeli te będą próbować wesprzeć Rosję.

Sobiesław Kozłowski

Noble Securities

USD/PLN q

Dynamiczne podnoszenie stóp przez banki centralne w regionie z monetarnego punktu widzenia sprzyja umocnieniu walut. 6 kwietnia RPP podejmie decyzję o podwyżce i nie można wykluczyć zaskoczenia wyższą od oczekiwań. Panika na walutach w regionie została zażegnana, czemu m.in. pomaga linia swapowa na 10 mld euro. Wejście: 4,24. SL: 4,356.

ropa Brent q

Spadek PMI przemysłu w Chinach poniżej 50 pkt sygnalizuje spowalnianie gospodarki światowej. Ponadto, rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp w USA będzie wywierało presję na wzrost gospodarczy. Ostatecznie uwolnienie rezerw strategicznych USA i opcja powrotu części producentów zdają się sprzyjać krótkim pozycjom. SL: 123,76.

Russell 2000 p

Wprawdzie z końcem marca wskaźniki sentymentu w USA podniosły się z rekordowo niskich poziomów, ale kontrariańska prowzrostowa wymowa ostatniego schłodzenia powinna utrzymać się co najmniej przez kwiecień. Segment najmniejszych spółek ma przy tym największe zaległości w odreagowaniu wcześniejszej słabości.

Bartosz Sawicki

Cinkciarz.pl

GBP/USD p

W marcu funt znalazł się pod presją bardzo gołębiego wydźwięku posiedzenia Banku Anglii. Zwrot w kierunku łagodniejszej polityki może jednak nie wytrzymać zderzenia z przyspieszającą na całym świecie inflacją. W efekcie funt ma sporą przestrzeń do zwyżki względem dolara.

ołów p

Sytuacja epidemiczna w Chinach negatywnie wpływa na większość metali przemysłowych. Ołów wykazuje jednak ostatnio relatywną siłę na tle miedzi. Marcowe spadki nie zachwiały łagodnym trendem wzrostowym, co może zwiastować kontynuację zwyżki.

MSCI Emerging Markets p

Rynki akcji gospodarek wschodzących zostały mocno w tyle za rynkami rozwiniętymi. Oczywiście duża w tym rola słabości chińskich giełd w obliczu powrotu lockdownów w Szanghaju i Szenzen, ale często zdarza się, że do śmielszych wycieczek kapitału w kierunku EM potrzebne jest trwalsze okrzepnięcie nastrojów inwestycyjnych.

Andrzej Kiedrowicz

PKO BP

USD/JPY p

Pogłębiająca się dywergencja pomiędzy oczekiwanym poziomem stóp procentowych w USA w wyniku restrykcyjnej polityki Fedu a ujemnym poziomem stóp i ultraluźną polityką monetarną Banku Japonii powinna faworyzować dalsze zwyżki na parze. Cel: 125.

aluminium p

Problemy logistyczne i rozliczeniowe powiązane z dostawami z Rosji oraz spadek globalnych zapasów surowca na skutek ograniczonej podaży powinny wspierać dalszy wzrost cen metalu. Cel: 4000.

Shanghai Composite q

Przedłużający się lockdown w Szanghaju i ryzyko wprowadzenia go w innych prowincjach może spowolnić tempo wzrostu PKB w Chinach, wpływając negatywnie na notowania indeksu. Cel: 3000.