Jeszcze wyraźniej wzrost zaangażowania OFE w dług widać na tle całości aktywów. Na koniec 2022 r. było to 8,1 proc. wobec 6,6 proc. rok wcześniej, co oznacza zmianę o 22,7 proc. Niestety, jest to przede wszystkim efekt spadku wartości inwestycji w akcje, który wynikał z ubiegłorocznej przeceny na GPW. Nie można więc mówić o zwrocie w strategii realizowanej przez fundusze emerytalne – dług stanowi nadal tylko uzupełnienie portfeli, a wciąż są one przede wszystkim graczami na rynku akcji.