Biotechnologiczne spółki błyszczały podczas środowej sesji. Największy wzrost notowało Ryvu. Bardzo dobrze raziły sobie też m.in. Genomtec oraz Celon Pharma.

Liderzy wzrostów

Akcje Ryvu zyskiwały kilkanaście procent, do prawie 50 zł, przy wysokim obrocie. Entuzjazm inwestorów był reakcją na informację o zawarciu umowy z BioNTech, której celem jest opracowanie związków z wykorzystaniem mechanizmu immunoterapii. Ponadto spółki zawarły wyłączną umowę licencyjną na rozwój tzw. agonistów STING odkrytych i rozwiniętych przez Ryvu.

Analitycy BM Pekao podkreślają, że polska firma sprzedała już część praw do tego związku firmie Exelixis i w swoim ostatnim raporcie wyceniali związek będący agonistą STING na 328 mln zł, a akcje spółki na 68,7 zł. Teraz natomiast, po informacji o umowie z BioNTech, szacują rNPV (metoda wyceny stosowana często w biotechnologii) tego związku na 857 mln zł, a cenę akcji spółki na 92 zł.

Strony ustaliły, że Ryvu otrzyma od BioNTech ponad 186 mln zł (40 mln euro), na które składa się płatność z góry w wysokości 93 mln zł (20 mln euro) oraz 93 mln zł (20 mln euro) w ramach inwestycji kapitałowej w spółkę. BioNTech sfinansuje także badania prowadzone przez Ryvu. Dodatkowo, polska firma jest uprawniona do otrzymania płatności za osiągnięcie kamieni milowych na etapie badań i rozwoju oraz komercjalizacji projektów, a także jednocyfrowych tantiem od sprzedaży leków powstałych w wyniku współpracy. Ryvu będzie uprawnione do otrzymania maksymalnych płatności za potencjalne kamienie milowe w wysokości do 876,2 mln euro.

Z kolei na NewConnect w środę bardzo dobrze radziły sobie akcje firmy Genomtec, po tym jak podała informację o podpisaniu umowy z Clairfield Partners LLC na doradztwo przy sprzedaży spółki do inwestora branżowego. Z kolei dla kursu Celonu wsparciem była informacja o podpisaniu z Zydus Worldwide umowy dotyczącej wspólnego rozwoju i komercjalizacji inhalatora.

Potencjał vs. ryzyko

Z danych GUS wynika, że w Polsce na koniec 2021 r. działały 173 firmy biotechnologiczne, zatrudniające łącznie 3953 osoby.

Większość dużych reprezentantów tej branży jest już notowana na giełdzie. W ostatnim czasie o znaczących kontraktach, oprócz Ryvu, informowali też m.in. Scope Fluidics (sprzedaje spółkę zależną za łączną kwotę do 170 mln USD) czy Blirt (przejęty przez zagranicznego inwestora branżowego po cenie znacząco przewyższającej ówczesną rynkową). Śmiało za granicę ze swoim biznesem wychodzi też Mabion, współpracujący z amerykańskim Novovaksem przy produkcji szczepionki na covid.

Po covidowej hossie notowania firm z tej branży mocno spadły. Większość jest notowana niżej, niż wynika z szacunków analityków. Czy kursy zaczną odbijać i czy na inwestycjach w biotechnologię można zarobić?

– Oczywiście. Sam mam w tym zakresie jak najlepsze doświadczenia. Przykład Selvity, Scope Fluidics czy Blirtu właśnie pokazuje, że inwestycja w dobrze wybraną spółkę, w odpowiednim momencie może dać znakomite rezultaty – twierdzi Marian Popinigis, współtwórca Blirtu i inwestor prywatny.

Eksperci podkreślają, że spółki i projekty biotechnologiczne powinniśmy analizować, mając na uwadze szerszy kontekst ich otoczenia konkurencyjnego.

– Przykładowo, gdy nasza potencjalna inwestycja tworzy leki w oparciu o nowatorską technologię, warto dotrzeć również do przedstawicieli innych spółek, które wykorzystują podobne rozwiązanie. W ten sposób otrzymujemy bardziej obiektywną i pełniejszą informację o jej potencjale i ograniczeniach – radzi Robert Florczykowski, współzałożyciel funduszu Third Dot. Dodaje, że podobnie, gdy analizujemy projekt kliniczny.

– Dla osób spoza branży zaskakujące może się wydać, jak wiele pracy „dookoła” naszej inwestycji musimy wykonać przed decyzją o zakupie jej akcji – mówi Florczykowski.

Czym mogą zaskoczyć w najbliższych kwartałach spółki z GPW?

– Najpóźniej od połowy przyszłego roku ich kapitalizacja zacznie szybko rosnąć. Powinny pojawić się bardzo dobre newsy dotyczące umów partneringowych i postępowań rejestracyjnych, ale wszyscy się tego spodziewamy, więc zaskoczenia nie będzie – reasumuje Popinigis.