Po godz. 15 papiery PS0425 wyceniano stopą 5,74 proc., seria WS0428 oferowała 5,71 proc., a DS0432 5,79 proc. Rentowność dziesięciolatek zbliżyła się do najniższych poziomów z września. W ciągu miesiąca różnica między dwu- i dziesiecioletnimi papierami zmniejszyła się o 50 pkt baz. Krzywa dochodowości ma tendencję do stromienia się, bo bank centralny jest blisko zakończenia procesu zacieśniania polityki pieniężnej.

Prawdopodobnie będzie musiał jednak pozostawić wyższe stopy na dłużej, mimo że gospodarki powoli zaczynają odczuwać skutki wyższych stóp procentowych i wysokiej inflacji. Spowolnienie potwierdziły opublikowane po południu dane zza oceanu. Dynamika cen produkcji była niższa niż miesiąc temu, słabsza okazała się też sprzedaż detaliczna. W efekcie rentowność amerykańskiego treasuriesa spadła do poziomu obserwowanego w grudniu. Nieznacznie spadały też oczekiwania na kolejne podwyżki stopy Fed. Rynek liczy, że dalszy wzrost ceny pieniądza jest możliwy, bo rynki pracy nadal są mocne, a to nie sprzyja szybkiej walce z wysoką inflacją.

Lokalnym wydarzeniem była kolejna aukcja obligacji serii FPC emitowanych przez BGK, prowadzona już w ramach nowych regulacji podatkowych. Wartość zgłoszonego popytu osiągnęła aż 5 mld zł, ale sprzedano papiery o nominale 300 mln zł. Wycena nowych rozwiązań fiskalnych wymaga dodatkowego nakładu pracy.