Zlecił jej to GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który nabył je od banku. W tej chwili, niezależnie od prowadzonej windykacji własnych wierzytelności, spółka GPM Vindexus obsługuje sekurytyzowane wierzytelności o łącznej wartości 330 mln zł. W I półroczu przychody spółki ze sprzedaży sięgnęły 7,26 mln zł i były o 7,3 proc. mniejsze niż rok wcześniej. Zarobiła 2,5 mln zł, 6,7 proc. mniej niż w I połowie 2009 r.

Vindexus działa na rynku długu od 1995 r. Specjalizuje się w obrocie wierzytelnościami, windykacji, obrocie prawami majątkowymi oraz w doradztwie i pośrednictwie finansowym. Współpracuje głównie z bankami i firmami z branży telekomunikacyjnej. Jest notowany na GPW od marca 2009 r. Kontrolują go przedstawiciele rodziny Kuchno: Piotr i Jan mają razem 56,64 proc. kapitału. Resztę papierów ma Wojciech Litwin (18,91 proc.) oraz inni akcjonariusze (24,45 proc.).