Dane o przyroście liczby etatów w grudniu podwyższono ze 223 tys. do 260 tys. Stopa bezrobocia spadła z 3,5 proc. w grudniu do 3,4 proc. w styczniu, a oczekiwano jej wzrostu do 3,6 proc. Wzrost średniej płacy godzinowej zwolnił za to z 0,4 proc. miesiąc do miesiąca do 0,3 proc., co było zgodne z prognozami. Licząc rok do roku, wyhamował on z 4,9 proc. do 4,4 proc. Był więc najprawdopodobniej wciąż niższy od inflacji. (Danych o niej za styczeń jeszcze nie opublikowano, a w grudniu wynosiła ona 6,5 proc.). Stopa partycypacji w rynku pracy pozostała na poziomie 62,4 proc.