Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r., stanowił 1,5 proc. PKB wobec 2,3 proc. PKB w 2016 r. – podał GUS w tzw. pierwszej notyfikacji. „W porównaniu do 2016 r. ograniczenie deficytu wyniosło ok. 0,8 pkt. proc. PKB, co wynikało przede wszystkim z istotnej poprawy wyniku kasowego budżetu państwa o ok. 21 mld zł" – komentuje Ministerstwo Finansów. I dodaje, że na taką poprawę wyniku wpływ miał przede wszystkim wzrost dochodów budżetowych, w tym szereg działań mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego.

Zgodnie z notyfikacją dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. ukształtował się na poziomie 50,6 proc. PKB wobec 54,2 proc. PKB w 2016 r.o.