Tag:

Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiązane

Organizacje

Zapaści na rynku pracy nie było i nie ma

Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w styczniu do 5,4 proc. z 5,1 proc. w grudniu, ale to zjawisko typowo sezonowe. W porównaniu do stycznia poprzedniego roku bezrobocie zmalało, bo skokowo wzrosło zapotrzebowanie na pracowników.

Wydatki konsumpcyjne biorą rozbieg do skoku

Styczniowe wyniki sprzedaży detalicznej nie były jednoznacznie dobre, ale wpisują się w scenariusz silnego odbicia popytu konsumpcyjnego, który będzie w tym roku napędzał gospodarkę.

Ruch w sklepach odżywa powoli

Sprzedaż detaliczna towarów wzrosła w styczniu realnie o 3 proc. rok do roku, najbardziej od września 2022 r. Wydatkom konsumpcyjnym sprzyja stabilizacja cen. Ale wciąż w sklepach nie widać skutków zdecydowanej poprawy nastrojów konsumentów.

Rekordowa deflacja w przemyśle

Produkcja sprzedana przemysłu w Polsce wzrosła w styczniu o 1,6 proc. rok do roku. To słaby wynik biorąc pod uwagę korzystny układ kalendarza. O utrzymującej się dekoniunkturze w sektorze przemysłowym świadczy również to, że ceny sprzedaży towarów załamały się o 9 proc. rok do roku, najbardziej od co najmniej 18 lat.

Płace coraz bardziej wyrównane

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w styczniu o 12,8 proc. rok do roku po zwyżce o 9,6 proc. w grudniu. Przyczyniła się do tego podwyżka płacy minimalnej o 21,5 proc. rok do roku.

GUS: Płace w firmach wzrosły o 12,8% r/r, zatrudnienie spadło o 0,2% r/r w styczniu

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w styczniu br. wzrosło o 12,8% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,2% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

GUS: Produkcja przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 1,6% r/r w I; konsensus: +3,1% r/r

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 1,6% r/r w styczniu 2024 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 2,3%.

Wojna cenowa dyskontów pomogła stłumić inflację w styczniu

Po raz pierwszy od blisko trzech lat ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o mniej niż 4 proc. Głębszy od oczekiwań spadek inflacji może ożywić oczekiwania na obniżki stóp procentowych w tym roku, pomimo jastrzębich wypowiedzi prezesa NBP.

Konsumpcja nie chce ruszyć

Wstępny szacunek PKB w 2023 r. sugeruje, że w IV kwartale ożywienie było znacznie słabsze, niż można było oczekiwać. To może oznaczać, że gospodarstwa domowe wykorzystują wzrost realnych dochodów do odbudowy oszczędności, a boomu konsumpcyjnego nie będzie.

Zastój w fabrykach, ruch na budowach

Produkcja sprzedana przemysłu w Polsce zmalała w grudniu o 3,9 proc. rok do roku, najbardziej od kwietnia, ale przyczynił się do tego w dużej mierze niekorzystny układ kalendarza. Produkcja budowlana podskoczyła z kolei o 14 proc. rok do roku, najbardziej od marca 2022 r.