Z analizy wynika, że większość aktywnych klientów (73 proc.) traci na rynku forex. W 2023 roku zmniejszył się jednak odsetek klientów, którzy ponieśli stratę. W 2022 r. ten odsetek wynosił bowiem 79,1 proc. Jednocześnie spadł zarówno średni zysk, jak i średnia strata przypadająca na klienta. Średni zysk w ubiegłym roku wynosił 7457 zł, podczas gdy w 2022 r. było to 17444 zł. Średnia strata wynosiła odpowiednio 13745 zł, a w 2022 r. było to 17570 zł. W sumie w 2023 r. inwestorzy na rynku forex zrealizowali łączny zysk na poziomie 349,2 mln zł, zaś zrealizowana strata wyniosła 1,76 mld zł.

Czytaj więcej

Prezes XTB: Milion klientów to ważny krok, ale to wciąż daleko od celu

KNF przekazała także dane, które dotyczą jedynie polski inwestorów. W tym przypadku stratę poniosło 72,5 proc. klientów, ale jeszcze w 2022 r. odsetek ten wynosił 78,3 proc. Średni zysk spadł z 21,6 tys. zł do prawie 11 tys. zł. Średnia strata zmniejszyła się z prawie 20,2 tys. zł do 17,5 tys. zł. Łączny zrealizowany zysk przez polskich inwestorów wyniósł niecałe 250 mln zł, zaś łączne zrealizowane straty przekroczyły 1 mld zł.

Dane KNF pokazują jednak, że mimo tych statystyk nie brakuje osób, które próbują swoich sił na rynku. W 2023 r. ich liczba znów się zwiększyła. Ich łączna liczba przekroczyła w 2023 r. 175 tys. W 2022 r. było ich nieco ponad 142 tys. Liczba polskich klientów zwiększyła się z 71,6 tys. do prawie 83,1 tys.