Tag: Organizacje

#WykresDnia: BoE interweniuje

BoE ostrzega przed ryzykiem dla stabilności finansowej Wielkiej Brytanii, interweniując na rynku obligacji. Akcja ratunkowa następuje po wyprzedaży brytyjskich papierów. Rentowności 30-letnich obligacji, które wcześniej osiągnęły najwyższy poziom od 20 lat -ponad 5 proc. - spadły o 0,75 p. proc. do 4,3 proc., co jest największym dziennym spadkiem rentowności w historii.

Bank Anglii interweniuje na rynku

Bank Anglii ogłosił, że zacznie znów kupować obligacje o długich okresach zapadalności. Wycofał się w ten sposób z planów rozpoczęcia programu QT, czyli pozbywania się obligacji rządowych ze swojego portfela.

Rząd skończy z handlem energią na giełdzie i chce obniżyć ceny energii

Rada Ministrów chce likwidacji obowiązku handlu energią elektryczną poprzez giełdę. Rząd przyjął projekt ustawy i kalkuluje, że w ten sposób może obniżyć hurtowe cen energii. Przeciwko takiej decyzji, która pojawiła się już kilka miesięcy temu była Towarowa Giełda Energii oraz Urząd Regulacji Energetyki.

Inflacja w Polsce to nie wynik szoków, którym NBP nie zaradzi

Okoliczności, w jakich przyszło działać bankom centralnym, są skomplikowane. NBP musi jednak jasno sygnalizować, że będzie walczył z inflacją – mówi prof. Beata Javorcik, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

ZBP: jesteśmy przeciw nowej daninie dla banków

Objęcie sektora podatkiem od zysków nadzwyczajnych oznaczałoby dalsze jego osłabienie i ograniczenie zdolności do finansowania przedsiębiorstw – ocenia Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

NBP opublikował założenia polityki pieniężnej na 2023 rok

W „Założeniach polityki pieniężnej na rok 2023” Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasową strategię polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego.

Banki centralne zrezygnowały z roli przewodników

Zarówno Fed, jak i EBC odłożyły na półkę tzw. forward guidance, werbalny instrument polityki pieniężnej, który przez ostatnią dekadę chętnie stosowały. Ich decyzje stały się przez to mniej przewidywalne. W tak zmiennym otoczeniu nie mogło jednak być inaczej.

Niższy rating kredytowy dla CD Projektu

Agencja EuroRating obniżyła ocenę spółki z „BBB” do „BBB-” . Perspektywę ratingu zmieniła z negatywnej na stabilną.

Kulisy wstrzymania emisji akcji SkyCash

Kilka dni temu KNF wniósł o wstrzymanie emisji akcji serii M operatora platformy SkyCash. Jakie były przyczyny takiej decyzji?

Choćby się waliło i paliło, bezrobocie jest w zaniku

Stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała w sierpniu do najniższego we współczesnej historii poziomu 4,8 proc. Rok wcześniej wynosiła 5,8 proc.